History News Linken Niel Echo Sprokkels Home
Back
2007
Jaar 2008 in cijfers door de PolitieZone Rupel
Meer informatie
Next
Copyright 2009 - ADT-SYSTEMS
Fotoreportages over het reilen en zeilen in de
Gemeente Niel...
Het 'Bijouke aan de Rupel' in de kijker!
Kort overzicht in woord en beeld – Perscommuniqué van 13 maart 2009
Home
Voor verdere informatie kun u steeds terecht bij het Zonecommissariaat van de Lokale PolitieZone Rupel , Antwerpestraat 40 te 2850 Boom Tel. 03-44309.00 of op het noodnummer 101 of 112 Email: info@politiezonerupel.be – Webstek: www.politiezonerupel.be Tijdens de bureeluren kunt u ook terecht bij de lokale politiepost Niel , Antwerpsestraat 120 te 2845 Niel - Tel. 03-443.09.60 - Fax: 03-443.09.69
Ons contacteren | Disclaimer | Gastenboek | Gratis nieuwsbrief | Mapsite
32 24 41 58 26 49
Verkeersveiligheid Het aantal verkeersongevallen op het grondgebied van de vijf Rupelgemeenten blijft de laatste drie jaren ongeveer constant. Het aantal van verkeersongevallen met gewon- den daalt, maar deze met stoffelijke schade stijgt. In 2008 waren er 452 verkeersongevallen met enkel stoffe- lijke schade, waarvan 352 van deze gevallen er door de veroorzaker vluchtmisdrijf werd gepleegd.
29 25 75 59 17 40
2006
Diefstal uit auto’s
- Woninginbraken of poging - Verkeersongevallen met gekwetsten - Verkeersongevallen met stoffelijke schade - Verkeersongevallen met vluchtmisdrijf - Huiselijk geweld - Diefstal uit auto's
Woninginbraken 2006-2008 (effectief en poging) De preventieve en doelgerichte acties tegen woning- inbraken hebben hun vruchten afgeworpen: het aantal feiten daalde met 20%. In 2008 was de Schelle de meest geviseerde en Niel de minst geviseerde gemeente in ver- houding tot het aantal inwoners. Traditioneel zijn de don- kere wintermaanden veel gevoeliger voor inbraken. In 2008 was januari de topmaand, maar gebeurden er minder inbraken tijdens de zomermaanden. [ Aanvraag afwezigheidtoezicht... ].
Evolutie van de laatste drie jaar “We hebben het voorbije jaar hard gewerkt aan het terugdringen van de criminaliteit, de veroorzaakte overlast en aan het verhogen van de dienstverlening. Het aantal inbraken is sterk gedaald, maar er is wel een opmerkelijke stijging van het huishoudelijke geweld”, legt zonechef Gwen Merckx van de Rupelpolitie uit.
Gewoontegetrouw organiseert het politiecollege en de korpsoverste van de lokale politiezone Rupel , samengesteld door de zes gemeenten: Boom , Hemiksem , Niel , Rumst en Schelle , samen goed voor een 58.000-tal inwoners, een persontmoeting. Deze vond deze maal plaats op maandagavond 9 maart 2009 waarbij het jaar ‘ 2008 in cijfers ’ werd bekend gemaakt in het kader van het ‘ Zonaal veiligheidsplan’.
Enkele cijfers voor de gemeente Niel
2008
Maatschappelijke overlast In 2008 heeft de politiezone Rupel 343 meldingen binnengekregen van algemene overlast, gaande van lawaaihinder tot vernielingen. Het gaat om een stijging van 25%. Volgens deze politiedienst wordt er nu makkelijker aangifte gedaan dan vroeger. Veel van deze feiten zijn burenconflicten, die mensen door even met elkaar te praten, zelf kunnen oplossen. De overlast die specifiek wordt veroorzaakt door jongeren, is dan weer met 11% gedaald.
Huiselijk geweld Het zorgenkind van het voorbije jaar is het toenemende aantal gevallen van huishoudelijk geweld. Vrouwen of mannen die thuis geslagen worden. Kinderen die “van de trap gevallen zijn”, maar hun blauwe plekken in feite aan iets heel anders hebben overgehouden. Het zijn vormen van huiselijk geweld en het komt vaker voor dan we denken. Bovendien gaat het niet alleen over fysiek geweld zoals klappen en blauwe plekken. Ook bedreigingen, vernielingen, intimidatie en stalking vallen hieronder. Liefst 395 gevallen van intrafamiliaal geweld werden in 2008 genoteerd. Ongeveer 30% meer dan in 2007. Bij 194 meldingen ging het om bewezen fysiek geweld. Elke gemeente heeft een aparte sociale cel uitgebouwd om dit soort van problemen specifiek aan te pakken. “De toename van deze meldingen geeft ons zoals de politie een dubbel gevoel. Het geeft natuurlijk aan dat de mensen weten dat de politie zich daadwerkelijk met dit fenomeen bezighoudt. De politie hoopt door haar interventies in dergelijke situaties duidelijk te maken aan kinderen dat geweld nergens kan”, zegt de voorzitter van het politiecollege en Booms burgemeester Patrick Marneff , hierin uitdrukkelijk bijgetreden door de collega’s burgemeesters van de Rupelgemeenten.
Ook het aantal diefstallen uit wagens is bijna met 17% gedaald tegenover 2007. Opvallend is dat deze feiten hoofdzakelijk gebeuren in de gemeenten Boom en Rumst. Net als in 2007 werden de Rupelgemeenten in 2008 geconfronteerd met enkele reeksen van auto-inbraken. Deze trend zette zich verder eindejaar 2008 en tijdens het voorjaar 2009. “Ondanks de inspanningen, verwijzend onder meer naar het project ‘ niets erin is niets eruit’, blijft dit cijfer hoog, ondanks dit lager cijfers van deze van het jaar 2007’, zegt zonchef Gwen Merckx . Het fenomeen ‘diefstal uit voertuigen’ werd in het veiligheidsplan 2009-2012 opgenomen onder de prioriteit eigendomsdelicten. [ Verneem meer... ].
27 30 47 53 45 22