History News Linken Niel Echo Home SprokkelsShownamiddag voor de Nielse senioren
Back
Next
Copyright 2009 - ADT-SYSTEMS
Vrijdagnamiddag 13 maart 2009 organiseerde de ' Gemeentelijke Seniorenraad Niel ', hun jaar-lijkse ‘ seniorennamiddag ’. Op het programma een ware shownamiddag met zangeres Katrien Gallez en de ‘ Roland Lee White Dancers’.
Kort overzicht van het eerste deel van deze shownamiddag in beeld
Een dynamische weergave (videofilmpje) van enkele sfeerbeelden opgenomen tijdens het eerste gedeelte van deze shownamiddag, kunt u ontdekken door de ‘ rode knop ’ van neven-staand televisieschermpje aan te klikken. Om deze sfeerfoto’s op een meer rustige manier te ontdekken, verwijzen wij u zoals steeds naar ons fotoalbum. Klik op onderstaand icoontje ( FotoNiel ) om deze te ontdekken. Indien u in één van deze foto’s geïnteresseerd bent, kunt u deze laten afdrukken via de provider ‘ Pixum ’ of de gevraagde foto (juiste nummering aangeven) door deze aan te vragen aan de website-beheerder via info@fotoniel.be.
Even geduld tijdens het opladen van het video-filmpje
Voor meer informatie over de Seniorenraad, zijn werking en activiteiten, kunt u steeds terecht bij Ann Van Hoeck , secretaris van deze Nielse raad, administratief adres: Ridder Berthoutlaan 1 te 2845 Niel Tel. 03-451.11.12 – Fax: 03-458.78.31 . Email: ann.van.hoeck@niel.be – Webstek: www.niel.be. Verdere informatie over de georganiseerde activiteiten van de ‘ Gemeentelijke Seniorenraad Niel ’ kunt u ook steeds ontdekken in het gemeentelijke informatieblad ‘ Niel Echo ’.
Home
Kort overzicht in woord en beeld – Perscommuniqué van 17 maart 2009
Het 'Bijouke aan de Rupel' in de kijker!
Gemeente Niel...
Fotoreportages over het reilen en zeilen in
Een rijkelijk gevuld namiddagprogramma Dit jaar wordt het activiteitsjaar van de ‘ Gemeentelijke Seniorenraad Niel ’ opgestart met hun jaarlijkse seniorennamiddag. Een tweehonderdtal senioren hadden zich verzameld in de feestzaal ‘Roxy’ in de Antwerpse- straat te Niel, die door sommige Nielenaars soms als de ‘ Nielse standsschouwburg ’ wordt vernoemd. De Nielse senioren werden met een korte toespraak in naam van het ‘ Gemeentebestuur Niel ’ verwelkomt door Walter Troch , schepen onder andere voor Welzijn en OCMW- voorzitter, kwam Roger De Bondt ; als voorzitter van de Nielse Seniorenraad aan het woord. Deze gaf een kort overzicht over de georganiseerde activiteiten van ver- leden jaar en over wat de aanwezige senioren tijdens die namiddag mochten verwachten. Tegelijkertijd dankte hij ook het team dat voor de ‘catering’ tijdens deze namiddag zou verzorgen, de leerlingen van de plaatselijke middelbare school TA CAMPUS DEN BIEZERD, onder leiding van de kookleerkrachten van deze school. Ook een dankwoord voor de aanwezigheid van het interventieteam van de lokale ‘ Rode Kruis ’ afdeling Niel-Schelle en de lokale vrijwillige brandweer .
Gemeentelijke Seniorenraad Niel Niel is een levendige gemeente van 527 hectare, begrensd door de Rupel en telt sinds begin maart van dit jaar 9226 inwoners. Deze groene en aangename gemeente heeft een levendig verenigingsleven. Volgens informatie ingewonnen bij het Nielse gemeentebestuur zouden er maar eventjes 123 verenigingen actief zijn in de gemeente, waaronder de ‘ Gemeentelijke Seniorenraad ’. Deze werd opgericht op 22 maart 1999 en haar statuten en intern huishoudelijk reglement werden op 16 december van hetzelfde jaar door de gemeenteraad goedgekeurd. Alle niet meer beroepsactieve 55-plussers uit de gemeente Niel worden aanzien als senioren. Het dagelijkse bestuur bestaat uit acht leden (verkozen uit de verschillende gepensioneerdenbonden, de gemeentelijke ambtenaar voor sociale zaken en schepen voor sociale zaken en OCMW-voorzitter) en de algemene vergadering uit vijftien leden. Deze Gemeentelijke Seniorenraad werkt autonoom, los van elke politieke, ideologische, filosofische en/of gods-dienstige binding. Zij behandelt alle kwesties op gemeentelijk vlak, die rechtstreeks of onrechtstreeks senioren aangaan [ Verneem meer... ]. Jaarlijks organiseert de Nielse ‘Gemeentelijke Seniorenraad’ verschillende activi-teiten, zoals verleden jaar een optreden met Clown Rocky en Luc Caals [ Verneem meer... ], opening van een ‘ Seniorenrestaurant ’ [ Verneem meer... ] en in het najaar een ‘ Winterwandeling ’ in samenwerking met de ‘ Gemeentelijke Sportraad ’ [ Verneem meer... ].
Een muzikale attractie... een genot voor het oog en oor De shownamiddag ging van start met de ‘ Show Viva Paradise ’ door de ‘ Roland Lee White Dancers ’, gevolgd door het optreden van de zangeres Katrien Gallez brachten een mooie variatie aan muziek en show. Met schitterende toiletten bracht Katrien Gallez op een eigentijdse, ludieke manier operette en ‘belle-epoque’ muziek. Ambiance met allure en klassevolle muzikale omlijsting van de optredende dansers met hun originele outfit Was een waar genot voor het oog en het oor en waarvan de aanwezige senioren ten volle genoten. Tijdens de tussen-pauze werden onze Nielse senioren vergast met zoete versnaperingen, ondersteud door een heerlijke kop koffie of thee, hen opgediend door de leerlingen van het Technisch Atheneum 'Den Biezerd'. Een namiddag die voor-bijvloog en die onze senioren niet zo vlug zullen vergeten.
Ons contacteren | Disclaimer | Gastenboek | Gratis nieuwsbrief | Mapsite
Meer informatie