Home History Linken Niel Echo Sprokkels NewsLentereceptie Lokale PolitieZone Rupel – 2009
Home
Back
Next
Copyright 2009 - ADT-SYSTEMS
Fotoreportages over het reilen en zeilen in de
Gemeente Niel...
Het 'Bijouke aan de Rupel' in de kijker!
Meer informatie
Voor verdere informatie kun u steeds terecht bij het Zonecommissariaat van de Lokale PolitieZone Rupel , Antwerpestraat 40 te 2850 Boom Tel. 03-44309.00 of op het noodnummer 101 of 112 Email: info@politiezonerupel.be – Webstek: www.politiezonerupel.be Tijdens de bureeluren kunt u ook terecht bij de lokale politiepost Niel , Antwerpsestraat 120 te 2845 Niel - Tel. 03-443.09.60 - Fax: 03-443.09.69 Tijdens de bureeluren van 09u00 tot 12u30 en dinsdagavond van 18u00 tot 19u30 kunt u ook terecht bij de lokale politiepost Niel (nieuw adres), Ridder Berthoutlaan, 3 te 2845 Niel Tel. 03-443.09.60 - Fax: 03-443.09.69 .
Ons contacteren | Disclaimer | Gastenboek | Gratis nieuwsbrief | Mapsite
Kort overzicht in woord en beeld – Perscommuniqué van 25 april 2009
Vrijdagavond 24 apri l vond in de brandweerkazerne in Boom, de jaarlijkse ‘ lentereceptie ’ plaats van de Lokale PolitieZone Rupel . Dit jaar kwam hoofdcommissaris van de lokale politiezone Gent, Steven De Smet beter bekend voor zijn Gentse ‘ flikkendag ’ aan het woord [ Verneem meer... ].
Kort overzicht van dit politie-evenement in beeld
Lokale PolitieZone Rupel lanceert: ‘Rupelse Politiekrant’ Tijdens dit lentefeest hield een fiere korpschef Gwen Merckx een nieuw communicatie-initiatief over de doopvont. Een informatieve ‘ Rupelse Politiekrant ’ die alle inwoners van de Rupelstreek halverwege mei in hun brievenbus zullen mogen ontdekken. Deze politiekrant vertelt in drie thema’s hoe inwoners samen met de politie aan veiligheid kunnen werken en geeft een antwoord op de meest interessante vragen: Wat gebeurt er met mijn aangifte? Hoe ziet de werkweek van mijn wijkinspecteur er uit? Wat kost een bekeuring? Hoe denken de hande-laars over hangjongeren? Vinden uw buren dat het zin heeft om een aangifte te doen? Deze nieuwe politiekrant, die jaarlijks zal bedeeld worden bij de 26.000 Rupelse huisgezinnen, is een noodzakelijke aanvulling om met informatie en preventie de veiligheid te bevorderen.
Communicatie als schakel tussen bevolking en het politiekorps Sinds Eddie Battle , de vroegere korpschef van de Antwerpse politiezone Boom, Hemiksem, Niel, Rumst en Schelle op 1 april 2006 de fakkel overdroeg aan zijn opvolgster Gwen Merckx , is er in het politielandschap in deze Rupelgemeenten veel veranderd. Zeker op het gebied van communicatie naar de bevolking toe. Op regelmatige tijdstippen organiseert het politiecollege en de korpsoverste van de politiezone persontmoetingen als informatieve schakelfunctie tussen het politiekorps en de bevolking. Informatiebrochures over de wijkwerking en de traditionele preventietips werden in iedere brievenbus of door de wijkinspecteurs aan de bevolking aangebracht. De nieuw-komer deze maal is het uitgeven van een eigen ‘ Rupelse Politiekrant ’.
Samen werken aan veiligheid Gwen Merckx , korpsoverste van de lokale politiezone Rupel, vond het lentefeest van haar politiekorps een ideaal moment om even terug te blikken op een bijzon- der vruchtbaar jaar. De cijfers en statistieken tonen aan welke weg het politiekorps al heeft afgelegd op het vlak van het terugdringen van de criminaliteit en de overlast door het verbeteren van dienstverlening [ Verneem meer over het jaarverslag 2008... ]. “Toch moeten deze resultaten ons stimuleren om ver- der te werken aan de leefbaarheid en de veiligheid in de Rupelse wijken en buurten. “We moeten ons daarbij continu blijven afvragen hoe de politie en haar bewo- ers samen kunnen werken aan de veiligheidsitems”, gaf Boomse burgemeester Patrick Marnef en voorzitter van de politieraad- en college tijdens zijn toespraak mee. Om het officiële gedeelte van dit lentefeest af te sluiten kwam Steven De Smet , hoofdcommissaris van de Gentse lokale politie aan het woord. ““Communicatie is gewoon marketing, hoewel dat als een vies woord lijkt te klinken moet je je bedrijf verkopen. In feite zijn we dat ook. Ons product? Veiligheid! Het heeft zijn weerslag bij de werknemers: waar vroeger enkel kinderen uit de hogere arbeidersklasse of de lagere middenstand ‘flik’ werden, komen ze nu uit alle bevolkingslagen. De politie is een afspiegeling van de maatschappij aan het worden”, verteld een gedreven en enthousiaste Steven De Smet.
Een dynamische versie van enkele sfeerbeelden (videofilmpje) opgenomen tijdens dit lente-feest, kunt u ontdekken door de ‘ rode knop ’ van nevenstaand televisieschermpje aan te klikken. Om deze volledige fotoreportage ( 26 foto’s ) op een meer rustige manier te ontdek-ken, verwijzen wij u zoals steeds naar ons fotoalbum. Klik op onderstaand icoontje ( FotoNiel ) om deze te ontdekken.
Even geduld tijdens het opladen van het video-filmpje