History News Linken Niel Echo HomeCultureprogramma voor de gemeente Niel Wie graag geniet van goede swingende jazzmuziek houdt van New Orleans, mag op zondag 21 juni om 14 uur zeker het optreden van de ‘ Fondy Riverside Bullet Band ’ niet missen. Deze cultuuractiviteit georganiseerd door de ‘ Cultuurraad Niel ’ vindt plaats in op het terrein van de ‘ Koninklijke Nielse Rupelsneppen ’ op Hellegat, Legastraat [ Verneem meer... ]. De ’ Smeedfeesten ’ georganiseerd door de ‘ Ambachtelijke Smedersgilde ’ en het Nielse gemeentebestuur vormen op 13 september op het Sint-Hubertusplein in Niel het orgelpunt van ‘ Vuur!Werk 2009 ’. [ Verneem meer... ].
Back
Next
Copyright 2009 - ADT-SYSTEMS
Ons contacteren | Disclaimer | Gastenboek | Gratis nieuwsbrief | Mapsite
Kort overzicht over deze feestelijke opening in beeld
De Nielse Kade in vlammen Toen de kleine vloot van boten, vergezeld door de inter- ventieboten van de verschillende brandweerkorpsen, langsheen de kade van Niel vaarden werden zij verwel- komd door een massa volk welke hen stond op te wachten. Tijdens het langsvaren werd de scheepscolon- ne door het waterkanon van het Nielse brandweerkorps onthaald. Tegelijkertijd werden de vuurkorven aan de kade ontstoken als symbolische start van de cultuur- biënnale en de opening van het toeristische seizoen ‘ Rupelstreek/Vaartland’. Daarna kon dit ‘ vurig ’ publieksevenement voor alle bewoners uit Niel en omstreken aan de Nielse kade van start gaan. Omstreeks 20u30 werd het talrijk opgekomen publiek (meer dan een 300-tal personen) verwelkomd door Els Verelst , schepen voor cultuur in Niel. Daarna werden de toeschouwers verwend met een ‘ Openluchtconcert ’ opgevoerd door de ‘ Nielse ConcertBand ’ onder leiding van dirigent Michel Versavel . De jenever ‘vuurdrankjes’ van de Nielse brandweer vloeiden rijkelijk. Een vurige start van een nieuw toeristische seizoen dat in de verschillende Rupelgemeenten tot en met 20 september zal plaatsvinden.
Officiële opening van het toeristische seizoen 2009 Het officiële gedeelte met de ondertekening van een engagementsverklaring door de burgemeesters van de Rupelstreek. De burgemeester Francky Van der Wildt van Rumst, Patrick Marnef , burgemeester van Boom, Luc Van Linden , burgemeester van Niel, Rob Mennes , burgemeester van Schelle (Eddy De Herdt, burgemeester van Hemiksem weerhouden op het ogenblik van de ondertekening) onderschreven de wil om samen te werken om een erfgoedbeleid uit te bouwen op basis van het Vlaamse cultureel-erfgoeddecreet. Het is de bedoeling om een kwaliteitsvolle en duurzame zorg voor en ontsluiting van het culturele erfgoed te stimuleren door middel van een geïntegreerde aanpak. Na deze ondertekening volgde nog een korte toespraak door Chris Ceuppens , voorzitter Toerisme/Vaartland en schepen voor Toerisme in de gemeente Rumst. Navolgend was er een toespraak van Inga Verhaert , gedeputeerde voor Toerisme bij de Provincie Antwerpen, en ten slotte deze van Bart De Nijn , gede-puteerde voor personeel bij de Provincie Antwerpen. Als afsluiter van dit protocollaire gedeelte werd de vlam ontstoken ‘van de artistieke bezieling’, of het ‘ vuur van de kunst ’, die via Schelle in de Rupelstreek werd verspreid. Daarna wandelden de notabelen en de genodigden naar het ‘veer’ van Schelle, waar hen een kleine vloot van boten opwachtte. Vervolgens verspreidden de activiteiten zich als een lopend vuurtje langsheen de Rupelboorden naar Niel, Boom en Rumst waar ze werden verwelkomd met ‘ Vuur!Werk ’.
Start toeristisch seizoen in de Rupelstreek met Vuur!Werk
Kort overzicht in woord en beeld – Perscommuniqué van 6 mei 2009
SprokkelsHet 'Bijouke aan de Rupel' in de kijker!
Gemeente Niel...
Fotoreportages over het reilen en zeilen in
Zaterdagnamiddag 25 april 2009 vond ter hoogte van het ‘Tolhuis’ in Schelle, de officiële opening plaats van het toeristische seizoen ‘ Rupelstreek/Vaartland ’. Deze derde cultuurbiënnale ging dit keer gepaard in het thema ‘ Vuur!Werk ’, nadat eerder in 2005 ‘ Aardewerk ’ en in 2007 ‘ Spring-tij ’ aan de beurt kwamen [ Verneem meer... ].
Home
Wenst u meer te vernemen over de georganiseerde cultuurevenementen die in de toekomst plaatsvinden in de gemeente, dan kunt u steeds terecht bij de gemeentelijke cultuurambtenaar Sandy Van de Velde , administratief adres: Ridder Berthoutlaan 1 te 2845 Niel - Tel. 03-451.11.30 Email: sandy.van.de.velde@niel.be – Webstek: www.niel.be.
Meer informatie
Even geduld tijdens het opladen van het video-filmpje
Een dynamische versie van enkele sfeerbeelden (videofilmpje) opgenomen tijdens deze start van het toeristische seizoen 2009, kunt u ontdekken door de ‘ rode knop ’ van nevenstaand televisie-schermpje aan te klikken. Om deze volledige fotoreportage ( 95 foto’s ) op een meer rustige manier te ontdekken, verwijzen wij u zoals steeds naar ons fotoalbum. Klik op onderstaand icoontje ( FotoNiel ) om deze te ontdekken. Indien u in één of andere van deze foto’s geïnteresseerd bent, kunt u deze laten afdruk-ken via de provider ‘ Pixum ’ of de gewenste foto (juiste nummering aangeven) door deze aan te vragen via info@fotoniel.be.