History News Linken Sprokkels HomeNa een discussie over het pesten op school, werd er over- geschakeld naar de vraag "wat zou ik doen als ik één dag burgemeester zou zijn...". Naast de vraag voor veilige voet- en fietspaden kwam ook sport en spel ter sprake. Op school als in de vakanties vragen de leden van de Nielse kindergemeenteraad meer kansen om te sporten, op recreatieve maar ook op competitieve basis. "Dat is leuk en gezond" luidde het uit de monden van de raads- leden. Hoewel onze gemeente samen met Schelle al sport- en spelweken aanbiedt in de grote vakantie, be- loofde schepen voor jeugd Tom De Vries er werk van te maken. De beschouwing van de schepen was uitein- delijk dat er gezorgd dient te worden voor een betere communicatie en, al dan niet via de regionale werking, om het aanbod te verstevigen. Na bijna 90 minuten intens debat werd de zitting van de kindergemeenteraad afgesloten. Verschillende leden stelden nadien ook de vraag om ook na de examens nog eens bijeen te komen. "Een goed idee, we denken er over na om al de oud-leden van al onze kindergemeenteraden eens bijeen te brengen" aldus Christel Waerzeggers , jeugdambtenaar. "Dat kan de inspraak over het jeugdbeleid enkel versterken."
Reactie van de schepen voor jeugd Jeugdschepen Tom De Vries legde achteraf het doel van de kindergemeenteraad nog eens uit . "De gemeente Niel is enkele jaren geleden gestart met een kindergemeenteraad om drie redenen: de kinderen vertrouwd maken met de lokale democratische instellingen, de kinderen overleg en overtuigingskracht bijbrengen, en "last but not least", het gemeentebestuur heel wat goede ideeën aanreiken. Vandaag heb ik weer vele goede suggesties gehoord. Deze gaan ons inspireren bij het gemeentebeleid en het jeugdbeleid van de komende jaren.", aldus Tom De Vries. "Op de gemeenteraad van 11 juni wordt het door de kindergemeenteraad aangedragen onderwerp van sport en spel alvast op de 'echte' gemeenteraad besproken".
Home
Back
Next
Copyright 2009 - ADT-SYSTEMS
Ons contacteren | Disclaimer | Gastenboek | Gratis nieuwsbrief | Mapsite
Kort overzicht plenaire zitting Nielse kindergemeenteraad in beeld
Een dynamische versie van enkele sfeerbeelden (videofilmpje) opgenomen tijdens de vergadering van de Nielse kindergemeenteraad, kunt u ont-dekken door de ‘ rode knop ’ van nevenstaand televisieschermpje aan te klikken. Om deze foto-reportage ( 26 foto’s ) op een meer rustige manier te ontdekken, verwijzen wij u zoals steeds naar ons fotoalbum. Klik op onderstaand icoontje ( FotoNiel ) om deze te ontdekken. In-dien u in één of andere foto van deze reportage geïnteresseerd bent, kunt u deze laten afdruk-ken via de provider ‘ Pixum ’ of de gewenste foto doorgemaild krijgen (juiste nummering aangeven) door deze aan te vragen via info@fotoniel.be.
Even geduld tijdens het opladen van het video-filmpje
Wenst u meer te vernemen over deze Nielse ‘kindergemeenteraad’ en over haar organisatie dan kunt u steeds terecht bij de gemeentelijke jeugd- ambtenaar Christel Waerzeggers , administratief adres; Sporthal ‘ August Wyn ’, Jozef Wauterslaan te 2845 Niel Tel. 03-888.35.00 – Email: jeugddienst.niel@telenet.be Webstek: www.jeugdraadniel.be.
Meer informatie
Nielse kindergemeenteraad wil sport en spel op school én tijdens vakanties
Kort overzicht in woord en beeld – Perscommuniqué van 11 juni 2009
Kindergemeenteraad vergadert in nieuwe raadszaal
Op woensdagavond 27 mei 2009 kwam de Nielse kindergemeenteraad bij elkaar in de schitterende raadszaal van het vernieuwde gemeentehuis van Niel om er hun ‘plenaire’ zitting te houden. Maar ondanks deze indrukwekkende omstandigheden liet burgemeester Kayla Depestel het niet aan haar hart komen en leidde met kordate hand de gemeenteraad. De vorige zitting had de kindergemeente-raad gekozen voor het thema ' sport en spel op school '. Deze maal kregen ze vragen voorge-schoteld die gesteld waren door de gemeentelijke jeugdraad. Het was niemand minder dan schepen voor jeugd én gemeenteraadsvoorzitter Tom De Vries die de vragen stelde. [ Vernieuwde lijst verkozen leden van de Nielse kindergemeenteraad 2008-2009... ].
Niel EchoHet 'Bijouke aan de Rupel' in de kijker!
Gemeente Niel...
Fotoreportages over het reilen en zeilen in