History News Linken Niel Echo Sprokkels HomeVerwelkoming van de gevierden In totaal werden dit jaar zeven Nielse jongelingen gevierd: Yoni Bats – Yana Van Gestelen – Lise De Clercq – Gregory Landuydt – Rini Polfliet – Kris Van Bael en Yarren Sielens . Deze waren begeleid door hun leraar Sven Belmans , leerkracht niet-confessionele zedenleer en van de Nielse ereburgemeester Georges Deckers , voorzitter van de ‘ Oudervereniging Moraal ’, de tegen- hanger van de plechtige communie. Een ritueel dat de gevierden een overgang naar de jongvolwassenheid moet symboliseren. [ Lees interview van Georges Deckers... ]
33ste feest van de Nielse Vrijzinnige Jeugd
Home
Back
Next
Copyright 2009 - ADT-SYSTEMS
Ons contacteren | Disclaimer | Gastenboek | Gratis nieuwsbrief | Mapsite
Fotoreportages over het reilen en zeilen in
Gemeente Niel...
De 'Parel aan de Rupel' in de kijker!
Elk jaar ontvangt het College van Burgemeester en Schepenen de ‘ Oudervereniging voor Moraal ’ of in afkorting genoemd het ‘ OVM ’. Dit jaar vond het ‘ 33ste feest van de Nielse Vrijzinnige Jeugd ’ plaats op zaterdagnamiddag 16 mei 2009 in het Atrium van het vernieuwde gemeentehuis van Niel.
Kort overzicht van deze plechtigheid in beeld
Een dynamische versie van enkele sfeerbeelden (videofilmpje) opgenomen tijdens deze viering, kunt u ontdekken door de ‘ rode knop ’ van nevenstaand televisie-schermpje aan te klikken. Om deze volledige fotoreportage ( 60 foto’s ) op een meer rustige manier te ontdekken, verwijzen wij u zoals steeds naar ons fotoalbum. Klik op bovenstaand icoontje ( Foto-Niel ) om deze te ontdekken. Indien u in één of andere foto van deze reportage ge-ïnteresseerd bent, kunt u deze laten afdrukken via de provider ‘ Pixum ’ of de ge-wenste foto doorgezonden krijgen (juiste nummering aangeven) door deze aan te vragen via info@fotoniel.be.
Kort overzicht in woord en beeld – Perscommuniqué van 21 mei 2009
Even geduld tijdens het opladen van het videofilmpje
Een overgangsfase in het leven De 12-jarigen zijn op een belangrijk moment gekomen in hun leven. Ze zijn geen kinderen meer en ook nog geen volwassenen. 'Het Feest Vrijzinnige Jeugd' symboliseert het afscheid van de kindertijd en wijst op de openstaande deur naar de volwassenheid. Het 'Feest van de Vrijzin-nige Jeugd ' is voor de 12-jarigen ook de bekroning van het volgen van 6 jaar niet-confessionele zedenleer en vooral ook een moment waarbij wordt stilgestaan bij de grote vragen: 'wie ben ik, waar ga ik naartoe?' Ieder mens ervaart in zijn/ haar levensloop enkele cruciale levensmomenten. Geboorte, volwassen worden, samenwonen, trouwen en ten slotte overlijden….Mensen van om het even welke levensovertuiging en van alle tijden hebben geprobeerd om die momenten vorm te geven in een plechtigheid. Het zijn gebeurtenissen waarbij ze even stil willen staan. Door samen het Feest 'Vrijzinnige Jeugd' te vieren, laten kinderen, jongeren en volwassenen aan elkaar zien dat ze niet alleen staan met hun humanistisch-vrijzinnige overtuiging. Er bestaan integendeel duizenden andere jongeren en volwassenen, die eenzelfde ideaal nastreven: leven in een rechtvaardige, verdraagzame maatschappij waarin vrijheid en respect de belangrijkste waarden zijn. Een maatschappij waarin opgelegde waarheden geen plaats hebben en waarin je het recht hebt om alle dingen rondom je in vraag te stellen. 'Maar dan zonder al die dogma's.'
Wilt u meer vernemen over het Nielse ‘ Vrijzinnige Jeugd ’, dan kunt u steeds terecht bij Georges Deckers , ereburgemeester en voorzitter van het Nielse ' Oudervereniging voor Moraal '- Overwinningsstraat 45 - 2845 Niel Tel. 03-888.70.74 - Gsm: 0476/530.052 .
Meer informatie
Een ceremonieel moment Bij een vrijzinnige plechtigheid gaat het om een ceremonieel moment dat de mogelijkheid biedt om gevoelens te verwoorden, emoties samen te beleven en te delen en meer weerklank te geven aan bepaalde gebeurtenissen. Het is de persoon zelf die waarde en inhoud geeft aan de plechtigheid. Niet het ritueel, maar de mens staat centraal. Je kiest dus zelf welke symbolische handeling je zou willen uitvoeren tijdens de ceremonie. Bij elke plechtigheid wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de visie en wensen van de mensen zelf. Het feest van de ‘Vrijzinnige Jeugd’ symboliseert de stap van kind-zijn naar de volwassenheid. Tevens is het een bekroning van het volgen van zes jaar zedenleer waar deze twaalfjarigen geleerd hebben vrij te denken over allerlei levensvragen. Overgangsfasen zijn belangrijk in een mensenleven. Het kind moet in elke fase het gevoel hebben erbij te horen. Dit wordt gevierd: voor de zesjarigen is er het Lentefeest, voor de twaalfjarigen het 'Feest Vrijzinnige Jeugd'. Deze feesten worden lokaal georganiseerd door de Oudervereniging voor Moraal, door de leerkracht niet-confessionele zedenleer of door het ' Humanistisch Verbond'.
Ontvangst door het Nielse gemeentebestuur Na het traditionele welkomstwoord van burgemeester Luc Van Linden verleende deze het woord aan Jim Deridder , schepen voor Onderwijs die een korte toespraak hield. Daarna kreeg elke gevierde een herinneringsdiploma en bijhorend geschenkje (schrijfmapje en latje met calculator) overhandigd als aandenken en attentie van het Nielse gemeentebestuur, geschenkje dat zeker van pas zal komen in hun school-leven. Alvorens dit protocollaire gedeelte af te sluiten, mochten de gevierden en hun genodigden het Nielse ‘ Guldenboek ’ ondertekenen, een aandenken voor het nageslacht. Na een laatste ‘natje en droogje’ konden onze gevierden met hun gezelschap ‘ hun ’ feest voortzetten in de feestzaal ‘ Roxy ’ aan de Antwerpsestraat in Niel. [ Lees de toespraak van schepen Jim Deridder... ]