History News Linken Niel Echo Sprokkels HomeMinister Turtelboom bezoekt Waterfront in Niel
Home
Back
Next
Copyright 2009 - ADT-SYSTEMS
Ons contacteren | Disclaimer | Gastenboek | Gratis nieuwsbrief | Mapsite
Fotoreportages over het reilen en zeilen in
Gemeente Niel...
Het 'Bijouke aan de Rupel' in de kijker!
Kort overzicht in woord en beeld – Perscommuniqué van 28 mei 2009
Repliek van de Minister Annemie Turtelboom Na het verzamelen van al deze gegevens pleitte Minister Annemie Turtelboom voor een snelle ontsluiting van het ‘ Researchpark Waterfront ’. Het Nielse wetenschapspark ligt op een zucht van de steden als Antwerpen, Mechelen en Brussel. Er is slechts één schaduwzijde, namelijk de verkeersontsluiting. Daarom zal het een zegen zijn wanneer de zogenaamde ‘banaan’, waardoor de N17 ontsloten wordt naar de A12 toe klaar zal zijn. Met een beperkte investering in infrastructuur zou deze regio economisch versterkt worden. Turtelboom engageerde zich om het dossier van nabij te blijven opvolgen. Eerder onderstreepte ook Gedeputeerde Koen Helsen dat de provincie Antwerpen zich tot doel heeft gesteld om tijdens deze legislatuur vijfhonderd hectare bedrijventerreinen te ontwikkelen. ‘Dat doen we door een zuinig ruimtegebruik en verantwoorde mix van het ontginnen van nieuwe terreinen en het saneren van bestaande terreinen’, aldus Helsen. Ook minister Turtelboom vroeg aandacht voor een verantwoord gebruik van de open ruimte. ‘Het project Waterfront is in die zin bijzonder: het is een mooie invulling van bedrijvigheid in een groen domein.’ Vanuit haar bevoegdheden van Migratie- en Asielbeleid onder-schreef de minister de vraag van rector Alain Verschooren van Universiteit Antwerpen dat er ook buitenlandse werknemers nodig zullen zijn om het wetenschapspark ten volle te laten renderen. ‘Studies wijzen uit dat we in België momenteel over een vrij soepele wetgeving beschikken en dat de wachttijden voor arbeidskaarten zeer beperkt zijn. Dat is een sterke troef als we de knapste koppen uit het buitenland naar ons land willen laten komen.’ De heer Burteel van VOKA Antwerpen-Waasland kon de vragen naar een drastische verbetering van de mobiliteit en de creatie van nieuwe bedrijventerreinen enkel onderschrijven. Tevens pleitte hij voor een verlaging van de fiscale en parafiscale druk.
Even een korte uitleg over het researchpark Waterfront in Niel Tussen de Matenstraat en de Potaardestraat, meer bepaald achter de gebouwen van de firma Transpico, kwam in Niel ongeveer vijftien jaar geleden een researchpark tot stand. Het gaat om een samenwerking tussen de Universiteit Antwerpen en de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij Soficom Development. Het project wordt gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap. Het wetenschapspark ‘ Waterfront’ in Niel richt zich tot kennisintensieve KMO’s en grotere bestaande bedrijven die actief zijn in high tech-sectoren. Zij kunnen er innovatieve activiteiten uitbouwen in nauwe samen- werking met universiteitslaboratoria en – onderzoekers. Voor de Rupelstreek, die gekenmerkt wordt door hoge werkloosheid, is de aanwezigheid van ‘Waterfront’ een belangrijke aanzet voor economische reconversie, nieuwe werkgelegenheid en welvaart.
Het researchpark ' Waterfront ' kreeg op maandag 25 mei 2009 het bezoek van Annemie Turtelboom , Minister van Economische Migratie- en Asielbeleid, die poolshoogte kwam nemen van het reilen en zeilen van het technologiebedrijf in Niel.
Programma werkbezoek in een notendop Omstreeks 11u30 startte de officiële verwelkoming door Tom De Vries (Open Vld), schepen in Niel voor o.a. Lokale economie en Middenstand. Toelichting door Koen Helsen (Open Vld), gedeputeerde en voorzitter POM bij het raamakkoord tussen de Provincie en Uni- versiteit Antwerpen. Algemeen directeur Luc Broos bij het Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij ( POM), gaf toelichting over het actuele beleid van Waterfront. Rector Alain Verschoren gaf uitleg over het innovatiebeleid van de Universiteit Antwerpen en de visibiliteit van het Nielse wetenschapspark en Luc Bulteel van de VOKA over de economische toestand van de regio.
Waterfront kan voor Niel een goudhaantje worden ‘Waterfront ligt in een uitzonderlijk rustig gebied, wat onderzoek naar nieuwe technologieën en innovaties beslist bevordert. Voor de gemeente Niel en omgeving kan Waterfront een goudhaantje worden’, meent Nielse schepen voor Lokale Economie Tom De Vries . Indien Waterfront aan haar voltallige bezetting geraakt zullen er ongeveer 2.000 mensen tewerkgesteld zijn wat de lokale middenstanders ten goede zal komen. Er zullen in de omgeving van dit Niels wetenschapspark een aantal broodjes- en kruidenierszaken uit de grond rijzen’, besluit schepen De Vries.
Meer informatie
Wenst u meer te vernemen over dit werkbezoek of over dit onderwerp, dan kunt u steeds contact opnemen met Tom De Vries , schepen voor lokale Economie en Middenstand, Antwerpsestraat 146 te 2845 Niel – GSM: 0497/488.883 Email: tom.de.vries@telenet.be – Webstek: www.tomdevries.be.
Even geduld tijdens het opladen van het video-filmpje
Een dynamische versie van enkele sfeerbeelden (videofilmpje) opgenomen tijdens dit ministeriële werkbezoek, kunt u ontdekken door de ‘ rode knop ’ van nevenstaand televisieschermpje aan te klikken. Om deze volledige fotoreportage ( 48 foto’s ) op een meer rustige manier te ontdek-ken, verwijzen wij u zoals steeds naar ons fotoalbum. Klik op onderstaand icoontje ( FotoNiel ) om deze te ontdekken. Indien u in één of andere foto van deze reportage geïnte-resseerd bent, kunt u deze laten afdrukken via de provider ‘ Pixum ’ of de gewenste foto door-gezonden krijgen (juiste nummering aangeven) door deze aan te vragen via info@fotoniel.be.
Kort overzicht over dit werkbezoek in beeld
Bezoek van het werf nieuwbouw voor stammencellenonderzoek Ter afronding van het bezoek bracht het gezelschap nog een bezoek aan de ‘ Cell-Factory’, het nieuwe gebouw dat momenteel in opbouw is en onderdak zal bieden aan stamcelonderzoek, waarbij aansluitend een receptie werd aangeboden zodat men nog even kon bijpraten.