History News Linken Niel Echo Sprokkels HomeEven terugblikken... Na ruim twee jaar durende verbouwingswerken van het gemeentehuis van Niel, vond op 9 mei 2009 de officiële en protocollaire inhuldiging plaats van het vernieuwd administratief centrum, het ‘ Huis van de Nielenaar ’. Tijdens de verbouwingswerken vond het College van burgemeester en schepenen, evenals de gemeenteraadszittingen, plaats in een klaslokaal (1ste verdiep) van de Gemeentelijke Basisschool in de Veldstraat te Niel.
In de kijker de Nielse gemeenteraadszitting
Home
Back
Next
Copyright 2009 - ADT-SYSTEMS
Fotoreportages over het reilen en zeilen in
Gemeente Niel...
De 'Parel aan de Rupel' in de kijker!
Op donderdagavond 11 juni 2009 kwam de gemeenteraad voor de 1e maal bijeen in de nieuwe raadszaal van het vernieuwde gemeentehuis van Niel. Van deze gelegenheid willen wij gebruik maken om u een algemeen beeld te geven over een gemeenteraadszitting en hiervan de leden voor te stellen.
Kort overzicht van deze gemeenteraadszitting in beeld
Een dynamische versie van enkele sfeerbeelden (videofilmpje) opgenomen tijdens deze gemeenteraadszitting, kunt u ontdekken door de ‘ rode knop ’ van nevenstaand televisieschermpje aan te klikken. Om deze volledige fotoreportage ( 43 foto’s ) op een meer rustige manier te ontdekken, verwijzen wij u zoals steeds naar ons fotoalbum. Klik op boven-staand icoontje ( FotoNiel ) om deze te ontdekken. Indien u in één of andere foto van deze reportage ge-ïnteresseerd bent, kunt u deze laten afdrukken via de provider ‘ Pixum ’ of de ge-wenste foto doorgezonden krijgen (juiste nummering aangeven) door deze aan te vragen via info@fotoniel.be.
Kort overzicht in woord en beeld – Perscommuniqué van 17 juni 2009
College van burgemeester en schepenen (2007-2012) De gemeente Niel wordt bestuurd door een burgemeester en vijf schepenen. De vijfde schepen is van rechtswege toegevoegd omdat die voorzitter is van het OCMW. De gemeentesecretaris maakt het verslag van de zittingen (die niet openbaar zijn) op. In principe komt het schepencollege elke week, op dinsdagavond, samen. [ Verneem meer over de samenstelling van de leden... ].
Gemeenteraad (2007-2012) De gemeenteraad komt in regel elke 4de donderdag van de maand bij elkaar (behalve in de maand juli). Het is de voorzitter Tom De Vries die de datum vastlegt en de raad samenroept. Decretaal dient de raad minstens 10 maal per jaar bij elkaar te komen. De Nielse gemeenteraad is samengesteld door de verkozen leden van vier politieke partijen: SP.a en Open Vld (als coalitiepartijen) en de CD&V, en het Vlaams Belang (als oppositiepartijen). [ Verneem meer over de samenstelling van de leden...].
Openbare gemeenteraadszitting van juni 2009 Alvorens de gemeenteraadszitting van de maand juni begon, kregen we de gelegenheid om een groepsfoto van de gemeenteraadsleden van Niel in de kijker te brengen (gemeenteraadslid Kelly Van Miert (Vlaams Belang) en Dirk Vermant (Open Vld) waren verontschuldigd.
Foto: Zittend (van links naar rechts): Els Verelst , Anja De Pauw , Suzanne De Leeuw , Sofie Terreur , Marijke De Greef , Sabine Herremans en Lisette Brems - Staand (vlnr): Walter Troch , Luc Van Linden , Bart Van der Velde , Glenn Coomans , Frans Gielis , Bart Van Hove , Eric Vermeiren , Tom De Vries , Danny Wandelaer , Bruno Van Immerseel , Freddy Vermeiren en Jim Deridder .
In tegenstelling tot het schepencollege, is de gemeenteraadszitting toegankelijk voor het publiek, behalve als men over gaat tot ‘geheime stemming’. Tijdens het vragenkwartiertje kan het aanwezige publiek gerichte vragen stellen aan de gemeenteraadsleden. De agendapunten en de memorie van toelichting van de gemeenteraadszitting van 11 juni kunt u gerust ter informatie downloaden.
Ons contacteren | Disclaimer | Gastenboek | Gratis nieuwsbrief | Mapsite
Voor meer informatie over dit onderwerp, kan u zich steeds wenden tot de gemeentesecretaris Eric Vermeiren , administratief adres: Gemeentehuis Niel, Ridder Berthoutlaan 1 te 2845 Niel – Tel. 03-451.11.13 Email: secretaris@niel.be – Webstek: www.niel.be.
Meer informatie
Even geduld tijdens het opladen van het videofilmpje