History News Linken Niel Echo Sprokkels HomeDe bouwvallige steenbakkerij ' Damman ', tussen de Boomsestraat en de Rupeldijk, is onder de sloop-hamer verdwenen. De steenbakkerij maakt plaats voor een supermarkt en een verkaveling met appartementen, patiowoningen, rijwoningen en open bebouwing. In mei 2010 start projectontwik-kelaar ' Anrico' met de bouwwerken.
Wonen én winkelen op site Damman in Hellegat
Home
Back
Next
Copyright 2010 - ADT-SYSTEMS
Ons contacteren | Disclaimer | Gastenboek | Gratis nieuwsbrief | Mapsite
Fotoreportages over het reilen en zeilen in de
Gemeente Niel...
De 'Parel aan de Rupel' in de kijker!
Een toekomstige nieuwe site Daar komt nu verandering in. Op de site Damman komt, langs de Boomsestraat, een Alvo-supermarkt. Er komt ook een ondergrondse parking met 35 parkeerplaatsen voor de klanten van de supermarkt. Boven de supermarkt worden appartementen gebouwd. De bouwwerken aan de supermarkt en aan residentie ’t Steen starten in mei. Achter de Tuyaertsstraat en aan de Steenbakkerijen worden rijwoningen gebouwd. Aansluitend bij de verkaveling aan de Struyfstraat komt meer open bebouwing. In het midden van de verkaveling is er ruimte voor patiowoningen. Ook langs de Rupeldijk worden nog appartementen gebouwd. Er worden in de nieuwe verkaveling ook voldoende parkeerplaatsen en twee groene pleinen aangelegd. Aan de Steenbakkerijen worden nog enkele minder fraai panden afgebroken. De vroegere paardenstal van de steenbakkerij Damman, aan de voet van de Rupeldijk, verdween niet onder de sloophamer. Met de verkavelingen op de site Damman, achter de Matteottistraat en tussen de Keizerstraat en de Tuyaertsstraat komen er zo’n 250 woongelegenheden bij. Zo zal Niel eind 2010 of begin 2011 de kaap van 10.000 inwoners overschrijden.
Kort verslag van Kristof Lauwers – Persmededeling van 17 februari 2010
Verslag & fotoreportage: Kristof Lauwers - Beeldverwerking: Albert De Troch
Het einde van de steenbakkerij in Hellegat De steenbakkerij Damman sloot eind 2002. Hellegat onderging de voorbije jaren een metamorfose. Wat ooit de bakermat was van de steenbakkersnijverheid in onze gemeente, is vandaag een buurt waar heel wat jonge gezinnen een nieuw(e) (t)huis bouwen. Hellegat herleeft. Steenbakkerij De Neef maakte enkele jaren geleden al plaats voor een nieuwe verkaveling. Toch bleef er een belangrijk tekort. Er staat aan de Struyfstraat wel een broodautomaat. Maar een winkel heeft de wijk niet.