History News Linken Niel Echo Sprokkels HomeHome
Een verkeerspark op de speelplaats Vanaf dinsdagmorgen tot en met vrijdag stond er op de speelplaats een verkeerspark opgesteld waarop er in klasverband met de fiets of ander rijwiel kon geoefend worden. Het is zeker niet de bedoeling van de ‘ werkgroep veiligheid ’ binnen de ouderraad van de Sint-Hubertusschool in Niel om hun te beperken tot deze ene week. Deze ouderraad heeft op regelmatige basis contact met de ‘ Veiligheidscommissie ’ van de gemeente. De school is ook ingeschreven in de campagne ‘ Sam de Verkeersslang’, een campagne om aan een veilige en milieuvriendelijke schoolomgeving te werken.
Back
Actie verkeersveiligheid in de Sint-Hubertusschool
Meer informatie
Next
Copyright 2010 - ADT-SYSTEMS
Verslag - fotoreportage & Beeldverwerking: Albert De Troch
Fotoreportages over het reilen en zeilen in de
Gemeente Niel...
De 'Parel aan de Rupel' in de kijker!
Tijdens de schooldagen van maandag 22 tot en met vrijdag 26 februari 2010 organiseerde de ouderraad van de ‘ Sint-Hubertusschool ’ in Niel op de speelplaats een actie over verkeersveiligheid met als thema ‘ Superfietser ’. Een 200-tal leerlingen van deze school namen deel aan deze projectweek die ondersteund werd door de ‘ PolitieZone Rupel ’.
Ons contacteren | Disclaimer | Gastenboek | Gratis nieuwsbrief | Mapsite
Kort overzicht in woord en beeld – Persmededeling van 26 februari 2010
Een dynamische versie van enkele sfeerbeelden (videofilmpje) opgenomen tijdens deze verkeersactie, kunt u ont-dekken door de ‘ midden-knop ’ van nevenstaand televisieschermpje aan te klikken. Om deze volledige fotoreportage ( 61 foto’s ), op een meer rustige manier te ontdekken, verwijzen wij u zoals steeds naar ons fotoalbum. Klik op boven-staand icoontje ( FotoNiel ) om deze te ontdekken. Indien u in één of andere foto van deze reportage geïnteresseerd bent, kunt u deze laten afdrukken via de provider ‘ Pixum ’ of de ge-wenste foto doorgezonden krijgen (juiste nummering aangeven) door deze aan te vragen via info@fotoniel.be.
Onze schoolkinderen als zwakke weggebruikers Kinderen veilig leren fietsen en hen de wegcode leren kennen en gebruiken zodat ze veilig kunnen fietsen op de openbare weg. Veilig fietsen heeft te maken met een vaardige fietser, een goed fietspad en een fiets die technisch goed in orde is. Jongeren moeten op de Basisschool leren, dat ze zelf mee verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid en dus ook voor de staat van hun fiets. Met deze doelstelling en medewerking van de lokale politiezone werd een gans weekprogramma uitgewerkt. De ouders van de leerlingen kregen een schrijven met uitnodiging hun kinderen naar school te laten komen met hun eigen fiets, die in orde moet zijn, uitgerust met helm en fluo-vestje.
Voor verdere informatie over verkeersveiligheid kan u steeds terecht bij het Zonecommissariaat van de Lokale PolitieZone Rupel Antwerpsestraat 40 te 2850 Boom Tel. 03-443.09.00 of noodnummer 101 of 112 Email: info@politiezonerupel.be - Website: www.politiezonerupel.be
Even geduld tijdens het opladen van het videofilmpje
Groepsfoto van enkele deelnemende scholieren
Een politiecontrole met groene of rode kaart Maandagmorgen ondergingen de fietsen van de leerlingen die per fiets naar school kwamen een politiecontrole. De fietsen werd nagekeken of ze in orde waren met hun voor- en achterlicht, de remmen, aanwezigheid van een fietsbel, de reflectoren in de wielen of banden en of ze uitgerust waren met voor- en achter reflectoren. Er werd ook een lijst lijst opgesteld van de leerlingen wie een helm en fluo-vestje aanhad. Wie niet orde was met zijn fiets kreeg een rode kaart overhandigd met uitnodiging deze nog deze week in orde te brengen. Deze rode kaart vermelde het defect en was tevens een waardebon van 1 euro bij ‘ Rijwielen De Meester’ in Niel om het vastgestelde defect te laten herstellen. De leerlingen van wie hun fiets veilig bevonden werden, kregen een groene kaart overhandigd [ Verneem meer... ].
Kort overzicht in beeld over deze verkeersactie
De superfietser als afsluiter van deze verkeersactie Vrijdagvoormiddag kwamen politieambtenaren een laatste controle uitvoeren of de fietsen die een rode kaart hadden gekregen deze maal in orde waren. De leerlingen van wie hun fiets veilig werden bevonden kregen dan een ‘groene kaart’ overhandigd. Als apotheose van de dag werden al de deelnemende leerlingen dan in de ‘kapel’ van de school met hun schoolmeesters en schooljuffen uitgenodigd. Als eregasten waren burgemeester Luc Van Linden (SAMEN), Jim Deridder (SAMEN), schepen voor onderwijs en Bart Van der Velde (Open Vld), als schepen voor jeugd uitgenodigd om de diploma’s uit te delen (alle deelnemende leerlingen hebben een diploma gekregen). De leerkrachten waarvan hun leerlingen een ‘ groene kaart ’ voor hun fiets afgeleverd kregen werden de diploma’s overhandigd om deze door te geven aan hun deelnemende leerlingen. Daarna werd uit alle groene kaarten de winnaars geloot om hun prijs als ‘ superfietser ’ in ontvangst te nemen als beloning. De winnaars van deze waren: Jolynn Vermant uit 2B, Laura Jordaens uit het 6e leerjaar en Amy Goyvaerts uit 4e leerjaar.