Fotoreportages over het reilen en zeilen in de
Gemeente Niel...
Home
NewsLeerlingen basisonderwijs Niel krijgen schoolroutekaart
Back
HomeOverzicht in woord en beeld – Perscommuniqué van 23 september 2008
Next
SprokkelsKort overzicht van deze schoolvoormiddag in beeld
Gouden tips voor de leerlingen Schepen van Onderwijs Jim Deridder wil het tij keren door de leerlingen meer te doen stappen (te voet) of trappen (per fiets) naar school. Dit kan enkel wanneer zowel de ouders als de leerlingen de weg van en naar de school als veilig ervaren. Daarom krijgen alle leerlingen van de tweede en derde graad (vanaf het derde leerjaar) in de lagere school een schoolroutekaart. Op donderdagmorgen 18 september 2008 kwam de gemeentelijke basisschool als eerste aan de beurt. In aanwezigheid van Sofie Terreur , schepen van Mobiliteit, overhandigde schepen Jim Deridder aan schooldirecteur Guido Reusens de nieuwe ‘ schoolroutekaart ’ en kregen de leerlingen de nodige onderrichtingen. Volgende week is het aan de beurt van de ‘ Sint-Hubertusschool ’ in Niel. Ontdek deze schoolroutekaart...
Een selectie van enkele momentopnamen kan u zoals steeds ontdekken in ons fotoalbum. U vindt er 26 foto’s opgenomen tijdens deze schoolvoormiddag. Klik op nevenstaand icoontje ( FotoNiel ) om deze fotoreportage te ontdekken. Een dynamische weergave van deze fotoreportage (videofilmpje) kan u tevens ontdekken door de ‘rode knop’ in het midden van nevenstaand televisieschermpje aan te klikken.
Niel EchoDe schoolroutekaart Niel Deze kaart toont de leerlingen een veilige weg om hun school al stappend of trappend te bereiken. De kaart herinnert vooreerst aan de algemene verkeersregels voor de fietser en geeft ook de voetgangers “gouden tips”. Verder toont de schoolroutekaart de meest veilige route vanuit alle hoeken van de gemeente naar het centrum, waar de scholen zijn gelegen. Daarnaast wordt ook aangegeven welke straten best worden gemeden. Alle kruispunten die bijzondere aandacht verdienen, worden op het plan geïllustreerd en voorzien van specifieke tips, zoals waarschuwingen voor tegenliggend verkeer of geparkeerde voertuigen, of voor een minder overzichtelijk knooppunt. Met deze hoopt schepen Jim Deridder dat de schoolroutekaart de ouders ervan kan overtuigen dat hun zoon of dochter wel degelijk op een veilige manier stappend of trappend naar school kan gaan.
LinkenMeer informatie Voor verdere informatie kan u steeds terecht bij mobiliteitsambtenaar Bart Leemans , administratief adres: Dorpsstraat 26 – 2845 Niel Tel. 03-451.11.61 – Fax: 03-458.78.31 Email: bart.leemans@niel.be – Webstek: www.niel.be.
Ons contacteren | Disclaimer | Gastenboek | Gratis nieuwsbrief | Mapsite
Copyright 2008 - ADT-SYSTEMS
Even geduld tijdens het opladen van het video-filmpje
Het 'Bijouke aan de Rupel' in de kijker!
HistoryVeilig op weg door de gemeente Niel Sinds vorig jaar neemt de gemeente Niel ook deel aan de nieuwe actie Duurzaam naar school van de Vlaamse overheid. Dit initiatief heeft tot doel het autoverkeer rond de scholen te verminderen. Uit bevraging van de leerlingen is immers gebleken dat het rij- en parkeer- gedrag van de ouders en grootouders aan de scholen door de kinderen zelf als één van de belangrijkste bronnen van onveiligheid wordt ervaren. Dit leidt tot een negatieve spiraal, want hoe onveiliger de school- omgeving in de perceptie van de ouders, hoe meer de leerlingen met de auto worden gebracht, dus hoe drukker en onveiliger het wordt, enz. De meeste school- omgevingen hebben wat het autoverkeer betreft het verzadigingspunt bereikt.
Het nieuwe schooljaar is zijn derde week ingegaan en kinderen en ouders hebben intussen bijna hun ritme teruggevonden. September is ook de maand waarin de terugkeer naar school centraal staat en samen daarmee ook de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen. Het gemeentebestuur van Niel hecht groot belang aan het welzijn en de veiligheid van de leerlingen. Vooral de meest kwetsbare leerlingen van het basisonderwijs verdienen daarbij bijzondere aandacht. Dit vertaalde zich de voorbije jaren al in een aantal netoverschrijdende acties rond gezonde voeding (Tutti Frutti), afvalbewustzijn (brooddozen- en drinkbussenacties) en verkeersveiligheid (verkeerspark in Rumst).