Fotoreportages over het reilen en zeilen in de
Back
Een ontmoetingsplaats voor onze Nielse senioren In het seniorenrestaurant, open van maandag tot vrijdag, worden niet alleen goedkope warme maaltijden aangeboden. Even belangrijk is het feit dat voor de Nielse senioren een dagelijkse ontmoetingsplaats wordt gecreëerd. Naast het restaurant is er immers een zithoek met relaxzetels, waar men de krant kan lezen, tv-kijken, gezellig een babbeltje slaan of in de bibliotheek een boek lezen of lenen. Men kan er ook de computer met Internetaansluiting raadplegen.
Het Niels ‘seniorenresto’ kent enorm succes Hoewel het seniorenrestaurant in Niel nog maar recentelijk werd opgestart, is het initiatief een ware publiekstrekker geworden. “Het restaurant was vanaf het begin al een succes bij onze Nielse senioren. De opkomst blijft stijgen. Van directeur Herman Goossens vernemen wij dat er gemiddeld vijftien gasten per dag aanwezig zijn maar soms kan dat aantal oplopen tot een dertigtal.
Overzicht in woord en beeld – Perscommuniqué van 7 oktober 2008
Wenst u meer praktische informatie over het Nielse seniorenrestaurant kan u steeds contact opnemen met Herman Goossens , algemeen directeur van het Woon- en zorgcentrum ‘ Maria Boodschap ’, Broeklei 1 te 2845 Niel. U kunt ook contact opnemen met zijn medewerkers Els Willems of Thérèse De Pauw , verantwoordelijken seniorenrestau- rant – Tel. 03-844.07.07 of 03-880.74.93 – E-mail: els.willems@rvtmb.be – Webstek: www.rvtmb.be.
Home
Kort overzicht van deze persontmoeting in beeld
HistoryNext
Ons contacteren | Disclaimer | Gastenboek | Gratis nieuwsbrief | Mapsite
Het 'Bijouke aan de Rupel' in de kijker!
Home LinkenEen selectie van enkele momentopnamen kan u zoals steeds ontdekken in ons fotoalbum. U vindt er 38 foto’s opgenomen tijdens de persontmoeting. Klik op onderstaand icoontje ( FotoNiel ) om deze fotoreportage te ontdekken. Een dynamische weergave van deze fotoreportage (videofilmpje) kan u tevens ontdekken door de ‘ rode knop ’ in het midden van nevenstaand televisieschermpje aan te klikken. U kunt er tevens het ter plaatse opgenomen interview beluisteren van directeur Herman Goossens en een korte reactie van onze Nielse senior Maria Serrien .
Even geduld tijdens het opladen van het video-filmpje
Vrijdagmiddag 3 oktober 2008 vond in het Woon- en Zorgcentrum Maria Boodschap in Niel (WCZ), een eerste evaluatie plaats van het initiatief ‘ seniorenrestaurant ’. Een project dat drie maand geleden opstartte in samen-werking met het Nielse OCMW, de Seniorenraad Niel en het bovenvernoemde centrum.
Gemeente Niel...
NewsVanwaar het idee om in Niel een seniorenrestaurant op te richten Het idee om een seniorenrestaurant in Niel in te richten is een doelstelling van het ‘ Lokaal Sociaal Beleidsplan’ dat door de Nielse gemeenteraad en de OCMW-raad in december 2007 werd goedgekeurd. Directeur Herman Goossens van het ‘ Woon- en Zorgcentrum Maria Boodschap’, die ook lid is van de Nielse Welzijnsraad, ondersteunde onmiddellijk dat voorstel. Een peiling die door de gemeentelijke seniorenraad werd georgani- seerd, leerde dat het initiatief ook bij de Nielse senio- ren gunstig werd onthaald. In het kader van de ver- dere uitbouw van het ‘ lokaal dienstencentrum ’ werd op 17 juni 2008 in het WCZ het ‘ seniorenrestaurant ’ officieel geopend in tegenwoordigheid van een gelukkige Walter Troch , schepen voor Welzijn en OCMW-voor- zitter.
SprokkelsReactie van een Nielse senior Maria Serrien (86) en haar echtgenoot Jef Lebegge (87) zijn regelmatige bezoekers van het seniorenrestaurant. “Noem me één instelling waar je voor 6 euro soep, een hoofdgerecht met vis of vlees, een nagerecht en een drankje krijgt voorgeschoteld. Je moet zelfs de afwas niet doen” benadrukt Maria Serrien.
Copyright 2008 - ADT-SYSTEMS
Niel EchoHet Nielse 'seniorenrestaurant'... een succesformule
Meer informatie