Ons contacteren | Disclaimer | Gastenboek | Gratis nieuwsbrief | Mapsite
Next
Even geduld tijdens het opladen van het video-filmpje
Copyright 2008 - ADT-SYSTEMS
De herfst, welke officieel zijn intrede doet op 21 september en ons uitwuift op 20 december om de winter aan bod te laten, is die periode die we omschrijven als het najaar.Tijdens de herfst gaan planten (o.a. loofbomen) hun bladeren verliezen. Hoewel er nog warmere periodes kunnen optreden, die dan in de volksmond omschreven worden als nazomer, wordt het toch flink kouder. Een uitstekende periode die de gelegenheid biedt om een ochtend- of herfstwandeling te houden in het bos van Niel, de ‘ Walenhoek ’. Het prachtige natuurgebied laat u genieten van zijn herfstkleedje.
Een selectie van enkele momentopnamen kan u zoals steeds ontdekken in ons fotoalbum. U vindt er 64 foto’s opgenomen tijdens onze herfstwandeling in het natuurreservaat ‘ Walenhoek ’. Klik op onderstaand icoontje ( FotoNiel ) om deze fotoreportage te ontdek-ken. Om u een 5-tal minuten te laten mee-genieten van dit prachtige natuurgebied in een herfstkleedje, kan u een dynamische weergave van deze fotoreportage (videofilmpje) ontdekken door de ‘ rode knop ’ in het midden van nevenstaand televisieschermpje aan te klikken.
Fotoreportages over het reilen en zeilen in de
Gemeente Niel...
Kort overzicht van deze herfstwandeling in beeld
Herfstwandeling in het natuurreservaat ‘Walenhoek’
Home
News Home SprokkelsBack
Niel EchoHet natuurreservaat Walenhoek De oude kleigroeve, waarin het gebied ‘ Walenhoek ’ ligt, is in tegenstelling tot vele andere kleiputten uit de regio, één van de weinige plaatsen waar de stortwoede niet heeft toegeslagen. De natuur heeft er zonder belemmering de overhand gekregen. Door acties van de gemeente, de bevolking en milieugroepen werd in het verleden van de oorspronkelijke stortplannen afgezien. Tot op heden kan men op het terrein nog duidelijk de sporen van vroegere bedrijvigheid waarnemen. In de eerste plaats ligt het ganse gebied, ongeveer 4 meter, onder het niveau van de omliggende straten. Verder kan men in het gebied twee duidelijk van elkaar verschillende delen onderscheiden. In het noordoosten bevinden zich een twintigtal vijvers, van uiteenlopende grootte en diepte, die zijn ontstaan door het onder water lopen van nog dieper uitgegraven en uitgebaggerde gedeelten. De ondiepe vijvers werden in een lang verleden nog met de hand uitgegraven, de recentere en verder gelegen diepe vijvers werden uitgebaggerd. In het zuidwesten van het natuurreservaat is het terrein vlak. Het was hier dat vroeger de droogloodsen parallel aan elkaar werden opgesteld.
Het 'Bijouke aan de Rupel' in de kijker!
Overzicht in woord en beeld – Perscommuniqué van 18 oktober 2008
History LinkenMeer informatie Wenst u meer te vernemen over de geschiedenis van dit Nielse natuurreservaat, kunt u steeds contact opnemen met Roger Van den Broeck , Emile Vander- veldelaan 4 te 2845 Niel - Tel. 03-844.53.20 E-mail: vandenbroeckroger@telenet.be. Voor een bezoek of afspraak voor een wandeling in het prachtige natuurgebied ‘ Walenhoek ’, kunt u steeds contact opnemen met het Nielse natuurpunt ‘ De Paardenstal’.
Een natuurgebied met een belangrijke ecologische rol Hoewel klein in oppervlakte (6,5 ha) is het natuurreservaat toch van groot belang in de vroeger sterk geïndustrialiseerde Rupelstreek. Het eigenlijke reservaat wordt bovendien omringd door een natuurgebied van ongeveer 80 ha waarin grote waterplassen afwisselen met het pioniersbos. Het ganse gebied heeft, net zoals andere natuurterreinen, een belangrijke ecologische rol te vervullen. Er werden meer dan 280 hogere plantensoorten aangetroffen, een hoge diversiteit die voornamelijk te wijten is aan de aanwezigheid van een groot aantal gradiënten en biotopen. Deze diversiteit aan plantensoorten zorgt er ook voor dat een grote en gevarieerde populatie insecten en andere ongewervelde dieren kan in stand gehouden worden. Tot nu toe zijn er al meerdere zeldzame insectensoorten waargenomen. De vogelpopulatie is zeer goed vertegenwoordigd en ook reptielen en amfibieën vinden in de ‘ Walenhoek ’ een aangename plaats om te vertoeven. De levendbarende hagedis wordt regelmatig aangetroffen en in de poeltjes van het gebied kan je naast de groene kikker ook watersalamanders vinden. Vanzelfsprekend zijn ook bruine kikker en gewone pad vertegenwoordigd. Bovendien is dit fraaie natuurgebied een aangename plaats om te vertoeven en aan passieve recreatie te doen.
Het vijvergebied en Walenhoek Met het verdwijnen van de steenbakkerijen in de Rupelstreek, meer bepaald in de gemeente Niel, kwamen uitgestrekte oppervlakten vrij die vroe- ger opgevuld waren met droogloodsen. De uit- gebaggerde putten (“blauwputten” in de volks- mond) liepen vol water. Omdat deze ‘restanten’ indertijd géén economische waarde meer hadden liet men alles op zijn beloop. De natuur ging haar gang en nu, vijfentwintig jaar later, bezit de gemeente Niel a/d Rupel, een uitgestrekt natuur- gebied met waterpartijen en spontane planten- groei. De regeneratie van de natuur valt hier te bewonderen. Vier vissersclubs, met zeshonderd actieve leden, profiteren van de talrijke water- plassen. Wandelaars komen ook aan hun trekken daar ze op verkenning kunnen in de jonge bossen. Zeldzame planten en dieren gedijen er ongestoord.