Linken Niel Echo Sprokkels Home History News Ons contacteren | Disclaimer | Gastenboek | Gratis nieuwsbrief | Mapsite
Gemeente Niel...
Kort overzicht in woord en beeld – Perscommuniqué van 27 november 2008
Persontmoeting met de Lokale PolitieZone Rupel
Het 'Bijouke aan de Rupel' in de kijker!
Home
Back
Next
Copyright 2008 - ADT-SYSTEMS
Fotoreportages over het reilen en zeilen in de
Op regelmatige tijdstippen organiseert de Lokale PolitieZone Rupel , samengesteld door de zes gemeenten: Rupel, Boom, Hemiksem, Niel, Rumst en Niel, samen goed voor 58.000 inwoners, een persontmoeting. Op maandagavond 24 november 2008 werden de lokale perscontacten opnieuw uitgenodigd om kennis te krijgen van de criminaliteitscijfers van het voorbije jaar en het actieplan van de politiezone voor de komende vier jaar.
Criminaliteitscijfers voor de Rupelstreek Uit de criminaliteitscijfers van het voorbije jaar blijkt dat het aantal inbraken in woningen en auto’s is gedaald in de Rupelgemeenten. Spijtig genoeg zijn de diefstallen in handelseigendommen dan weer gestegen. Volgens Gwen Merckx , korpsoverste van de politiezone, gebeurt één op de vijf diefstallen nog steeds in woningen via een niet afgesloten raam of deur. De daders zijn voornamelijk op geld of juwelen uit.
2007
Het intrafamiliale geweld in stijgende lijn Patrick Marnef , burgemeester van Boom en voorzitter van het lokale politiecollege, geeft toe dat er een stijging is van het intrafamiliale geweld op nationaal vlak. De Rupelgemeenten worden dan ook niet gespaard met van trend. Vorig jaar werden voor deze feiten vijftien processen-verbaal per maand opgesteld. Dit jaar loopt zulks op tot er al 16 gevallen van familiaal geweld. Ook de overlast van rondhangende jongeren is gedaald en het vandalisme is met 6 procent afgenomen, aldus burgemeester Marnef.
Gemiddeld aantal feiten van januari tot en met oktober

2008
Aantal inbraken in auto’s zijn gedaald Dankzij de preventieacties van de politiezone zijn het aantal diefstallen uit voertuigen met een vierde gedaald. Concreet zijn dat nog zo’n 26 feiten per maand. Uit steekproeven gedaan door de politiediensten blijkt dat ondanks de veilig- heidstips, de eigenaars in één op de vijf auto’s, nog altijd waardevolle voorwerpen zichtbaar achterlaten. Een ware uitnodiging aan de daders.
- Diefstal in woning - Poging tot diefstal in woning - Diefstal in handelseigendommen - Diefstal uit voertuigen
17 8,8 3,2 32,8
13 7,7 3,8 25,8
- 5 -1,1 +0,6 - 7
Verkeersongevallen in de Rupelgemeenten Wat de verkeersveiligheid betreft in de Rupelgemeenten, zijn de cijfers nauwelijks gewijzigd tegenover vorig jaar. Ongevallen met lichamelijk letsel: 176 gevallen dit jaar tege- nover 179 in 2007. Ongevallen met uitsluitend blikschade dalen van 395 naar 365. Blikschade met vluchtmisdrijf blijft dan wel een zorgenkind met bijna 300 processen-verbaal dit jaar alleen al, verduidelijkt Gwen Merckx.
Het zonale actieplan voor de volgende vier jaar Voor de periode 2009-2012 gaat de PolitieZone Rupel vier fenomenen prioritair aanpakken:
1. De eigendomsdelicten Aanpak via gerichte preventieve en repressieve acties met veel aandacht voor diefstallen uit voertuigen. 2.De verkeerveiligheid De aandacht gaat uit naar educatie, preventie en controles op het vlak van snelheid, drugs, gordel- en helmdracht, met een speciale attentie voor het hinderlijk en gevaarlijk parkeren. 3. Het jongerencriminaliteitsprobleem Er wordt speciaal gefocust op overlast en op rondhangende jongeren alsook op het geweld in en rond de scholen. 4. Het intrafamiliale geweld Er wordt gestreefd naar een betere en kwalitatieve opvolging voor zowel de slachtoffers als de daders van huiselijk geweld.
Het Zonecommissariaat van de Lokale PolitieZone Rupel Antwerpsestraat 40 te 2850 Boom Tel. 03-443.09.00 of noodnummer 101 of 112 Email: info@politiezonerupel.be – Webstek: www.politiezonerupel.be
Voor verdere informatie kan u steeds terecht bij:
Eindejaarsacties 2008 Het jaar 2008 is alweer bijna voorbij en met de eindejaarsperiode in het vooruitzicht, verwachten de handelaars ook meer geld over de toonbank. Tijdens deze periode zijn er ook personen bij met minder goede bedoelingen. Om deze reden zet de lokale politiezone ook extra veiligheidspersoneel in. De gemeenschapswachten en politie-inspecteurs zullen, vooral in het centrum maar ook daarbuiten, zichtbaar aanwezig zijn zodat de handelaars er niet alleen voorstaan [ Enkele preventietips voor de handelaars van Niel... ].
Voor deze vier prioriteiten maakt de Lokale PolitieZone Rupel jaarlijks actieplannen, waarin rekening wordt gehouden met de lokale eigenheid van een gemeente of een buurt, verduidelijkt Luc Van Linden , burgemeester van Niel.