Sprokkels News History Linken Niel Echo HomeKort overzicht van de geschiedenis van deze afdeling in een notendop De afdeling Niel-Schelle van het Rode Kruis Vlaanderen werd opgericht in 1942 tijdens de tweede wereldoorlog om voeding- spakketten uit te delen. Toen in 1944 de Duitse legers de haven van Antwerpen bestookten met hun verschrikkelijke V1 en V2-bommen, deelden de Nielenaars en de Schellenaars mee in het leed. Op verschillende plaatsen in onze gemeen- ten zaaiden deze tuigen dood en vernieling. Vanuit de afde- ling Boom werden een paar mensen gerekruteerd om ook in de gemeente Niel en Schelle de eerste zorgen toe te dienen aan de slachtoffers. Algauw zag men dan ook het Rode Kruisembleem opduiken in het lokale straatbeeld. Na de oor- log zetten deze vrijwilligers zich in om aan de bevolking allerlei lessen te geven in verband met de volksgezondheid (sanitair helper). Uit deze cursussen kwamen nieuwe mensen die zich meer en meer gingen toeleggen op onderricht. Ze wilden de mensen "de eerste zorgen" leren toedienen. Het tekort aan bloedgevers werd aangepakt door op regelmatige tijdstippen bloedinzamelingen te houden. In de jaren 80 werd er een stevige bewustmakingscampagne opgezet en dit resulteerde in een spectaculaire stijging van het aantal donoren. Actueel telt deze hulpdienst Niel-Schelle over een 25-tal vrijwillige Rode Kruismedewerkers [ verneem meer over de geschiedenis van het Rode Kruis... ].
Kort overzicht in woord en beeld – Perscommuniqué van 3 december 2008
Home
Back
Next
Copyright 2008 - ADT-SYSTEMS
Fotoreportages over het reilen en zeilen in de
Gemeente Niel...
Het 'Bijouke aan de Rupel' in de kijker!
Vrijdagavond 28 november 2008 werd het nieuwe interventievoertuig voorgesteld van de ‘ Rodekruisafdeling Niel-Schelle ’. De officiële voorstelling van dit voertuig vond plaats in de plaatselijke afdeling van Niel in de Antwerpsestraat 24b.
Rode Kruis Vlaanderen - Afdeling Niel-Schelle
Meer informatie
Wenst u meer te vernemen over de Rode Kuis afdeling Niel-Schelle, dan kan u steeds terecht bij de voorzitter Wim Van der Donck , Koekoekstraat 26 te B-2630 Aartselaar – Tel. 03-288.87.43 Email: voorzitter@niel-schelle.rodekruis.be Webstek: www.rodekruisnielschelle.be.
Ons contacteren | Disclaimer | Gastenboek | Gratis nieuwsbrief | Mapsite
Een selectie van enkele momentopnamen kunt u zoals steeds ontdekken in ons fotoalbum. U vindt er 19 foto’s opgenomen tijdens deze officiële voorstelling van deze nieuwe zieken-wagen. Klik op bovenstaand icoontje ( FotoNiel ) om deze fotoreportage et ontdekken.
Kort overzicht van deze inhuldiging in beeld
Officiële voostelling van deze nieuwe ziekenwagen De inhuldiging van deze nieuwe Rode Kruisinterventiewagen gebeurde in het bijzijn van heel wat kopstukken van het Rode Kruis Vlaanderen, waaronder de voorzitter van de provincie, dokter Pol Bauten , die de gedrevenheid van de Rode Kuisafdeling Niel-Schelle onderstreepte. Ondervoorzitster Linette Vinck , één van de bezielers van de afdeling Niel-Schelle, die pas zeventig is geworden en na 36 jaar trouwe dienst moet afzien van haar mandaat als bestuurslid, bedacht Clement Maes met een persoonlijk aandenken (een fles Franse cognac). In feeststemming beëindigde Wim Van der Donck, voorzitter van deze lokale afdeling zijn toespraak met “Dit voertuig moet nog hopelijk een 30-tal jaren meedraaien” [ Lees zijn toespraak... ].
Een nieuwe interventiewagen met een symbolische doopnaam Na veel lobbywerk en vele onderhandelingen tussen de verschillende actoren, kon de lokale Rode Kruisafdeling de kosten dragen voor een nieuwe ziekenwagen. April 1993 werd hun “ Witse ” boven de doopvont gehouden. Deze compacte Mitsubishi werd omgetoverd tot nieuwe ziekenwagen en hun vroeger voertuig ‘Geert’ naar materiaal-wagen. Na 25 jaar trouwe dienst heeft de Ford Transit (Geert) de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Er moest worden uitgekeken naar een nieuw interventievoertuig om nog optimaal te kunnen voldoen aan de gevraagde opdrachten. Na veel brainstormen, uitproberen, bekijken, uitpassen, enz. werd er besloten een nieuwe wagen aan te kopen. De richtlijnen van Brussel opvolgende werd er in 2008 geopteerd om een nieuwe multifunctionele interventiewagen aan te kopen. Een nieuwe Ford Transit als interventievoertuig, waarin een ploeg (5 personen) en al het materiaal moet meekunnen. Dit alles werd mogelijk dankzij de inzet van de vrijwillige lokale Rode Kruis-medewerkers, de financiële steun van de gemeentebesturen en de steun van een aantal sponsors welke de lokale Rodekruisafdeling een enorm groot hart toedragen. Deze laatste telg van interventievoertuig kreeg de symbolische doopnaam van ‘ Jean-Elisah ’. Een verwijzing naar Jean Schits (+) het gewezen hoofd van de hulpdienst in combinatie met, naar de lokale traditie, de doopnaam van de laatstgeboren dochter/zoon van één van de lokale hulpverleners.
Het moderniseren van het materiaal Naast het moderniseren van het materiaal (brancards, interventiekoffers, radio's, enz...) werd in 1982 de eerste ziekenwagen, ‘ Geert ’ gedoopt. Hij kwam in gebruik bij de afdeling Niel-Schelle. Met zeer beperkte middelen en veel handenarbeid hebben de techneuten en mecaniciens van de afdeling Niel-Schelle een 2de hands Ford Transit omgebouwd tot een pareltje van een ziekenwagen. Hun ziekenwagen werd ingezet tijdens allerhande diensten, niet enkel in de gemeente Niel en Schelle maar ook op andere plaatsen in de provincie Antwerpen om bijstand te verlenen aan sport- en culturele manifestaties. Dit interventievoertuig diende regelmatig aangepast te worden om nog aan de wetgeving te voldoen. In 1992 waren de kosten om hem nog verder uit te rusten zodanig hoog geworden, dat er werd overwogen om eens uit te kijken naar een nieuw modelletje.