History News Linken Niel Echo Sprokkels HomeEen interessante en leerrijke winterwandeling Bij een uitzonderlijk zonnig herfstweertje werden de geïnteresseerden opgewacht aan het vertrekpunt ‘ Café Sportif ’ in de Edward Claessenslaan in Niel. Voor de gelegenheid was het Vic Van Dyck die het gezelschap doorheen de gemeente Niel en Schelle zou gidsen. Een twintigtal wandelaars was op de uitnodiging ingegaan. De deelname was volledig gratis.
Winterwandeling doorheen Niel en Schelle
Home
Back
Next
Copyright 2008 - ADT-SYSTEMS
Ons contacteren | Disclaimer | Gastenboek | Gratis nieuwsbrief | Mapsite
Fotoreportages over het reilen en zeilen in de
Gemeente Niel...
Het 'Bijouke aan de Rupel' in de kijker!
Zondagnamiddag 7 december 2008 organiseerde de Sport- en Seniorenraad Niel als jaarafsluiter, een geleide ‘ Winterwandeling ’ doorheen de gemeente Niel en Schelle . Een drie uur durende lange wandeling langsheen heel wat aantrekkelijke bezienswaardigheden waaronder beschermde monumenten, kastelen en typische dorps-gezichten.
Kort overzicht van deze winterwandeling in beeld
Een selectie van enkele momentopnamen kunt u zoals gewoonlijk ontdekken in ons fotoalbum. U vindt er 83 foto’s opgenomen tijdens deze winterwandeling. Klik op onderstaand icoontje ( FotoNiel ) om deze fotoreportage te ontdek-ken. Een dynamische weergave van deze foto-reportage (videofilmpje) kunt u tevens ontdek-ken door de ‘ rode knop ’ in het midden van nevenstaand televisieschermpje aan te klikken.
Kort overzicht in woord en beeld – Perscommuniqué van 12 december 2008
Even geduld tijdens het opladen van het video-filmpje
Aantrekkelijke bezienswaardigheden en typische dorpsgezichten Omstreeks 14 uur vertrok het gezelschap, gids voorop, in de richting van het Nielse kerkhof in de Edward Claessenslaan. Ter plaatse gaf Vic Van Dyck een gedetailleerde uitleg over de symbooltekens van de nieuwe kerkhofpoort. Daarna wandelde men door de Kerkhofstraat in richting van het Sint-Hubertusplein. Onderweg stopte onze gids voor enkele typische huisjes in deze straat om er hun historisch verleden over te vertellen. Daarna wandelde men via de Vaartstraat naar het natuurgebied van het Niels Broek in richting van de Rupeldijk. Langsheen deze mooie waterloop ging de tocht verder richting Schelle waar even halt werd gehouden aan het ‘ Tolhuis ’ en het ‘ Tolhuis-Veer ’. Twee gewaardeerde trekpleisters op het grondgebied van Schelle aan de dijken van de Rupel. De volgende halte was de niet meer actieve elektriciteits- centrale van ‘ Elektrabel ’ waar de gids een korte historiek gaf over deze centrale. Verder trekkend kwam het wandel- gezelschap via de dreef aan bij het omgrachte: ‘ Laarhof ’, ook het ‘ Hof van Ravenstein ’ genoemd. Van dit monument, dat dateert uit het Spaanse tijdvak, blijven nog enkel de monumentale toegangspoort en het kapelgebouw over. De rest van deze gebouwen werd in 1951 afgebroken. Volgens onze gids Vic zou het ‘Laarhof’ sinds 1559 in het bezit zijn van de familie Suys . Het domein was lange tijd ingericht als ontspanningscentrum van de nabij gelegen elektriciteitscentrale. De volgende tussenstop werd gehouden aan ‘ Laarkapel ’. Deze kapel is toegewijd aan de ‘ Moeder van Smarten ’. In de volksmond wordt ze ook de kapel van ‘Onze-Lieve-Vrouw van zeven weeën’ genoemd. Deze kapel is een merkwaardige bezienswaardigheid. Hoewel haar ontstaan zich veel vroeger situeert dateert haar huidige constructie uit de 17de eeuw. Naast de Laarkapel staat het standbeeld ‘ Brigand ’ van Roger Pintens jr. , een Schelse kunstenaar. Dit beeld werd geplaatst naar aanleiding van de herdenking van de 200-jarige ‘ Boerenkrijg’. Aan de voorgevel, naast de toegangsdeur van de kapel, bevindt zich boven het offerblok een merkwaardige steen met een gotische inscriptie: “Al degenen die hier een offerande geven zullen tot behoef van reparatie deze kapel zullen verdienen den aflaat in een bulle van Rome, 800 dagen aflaat”. De rondgang aan de buitenkant stelt de zeven smarten van Maria voor. Binnenin de kapel ziet men het eenvoudige barokaltaar met de marteltuigen van de passie van ons Heer. Steeds volgens onze gelegenheidsgids Vic van Dyck, was deze kapel tot in 1831 in privé-bezit van de eigenaren van het naburige kasteel het Laarhof of het vroegere ‘ Hagelsteen ’.
Wenst u meer te vernemen over deze winterwandeling of over de historische monumenten of dialecten uit de Rupelstreek, dan kunt u steeds contact opnemen met Victor Van Dyck , Merkezeel 9 te 2830 Willebroek Tel. 03-886.50.12 – Email: victor.vandyck@telenet.be.
Meer informatie
Even verpozen met een geurig soepje en een pittige borrel Aan het ‘ Laarkapelleke ’ werd het wandelgezelschap opgewacht door Marc De Graef , voorzitter van de Sportraad Niel. De zon begon onder te gaan en de kilte maakte stilaan zijn opwachting. Aan een daar opgestelde stand konden de deelnemers even verpozen en zich versterken met een lekker erwtensoepje en een stevige borrel. Zulks gratis aangeboden door de Sport- en Seniorenraad van Niel. Gezelligheid troef want menig wandelaar die langs kwam hield even halt om mee te genieten van deze onverwachte aanbieding. De tijd was aangebroken om terug te keren naar het vertrekpunt (Café Sportif) in Niel. Daar werd aan de deelnemers, om deze wandeltocht met een gezellige noot af te sluiten, nog een laatste consumptie aangeboden. Tom De Vries , schepen van Sport, die eveneens aan een gedeelte van deze wandeltocht had deelgenomen, mocht in naam van de twee Nielse raden een geschenk aanbieden aan Vic Van Dyck . Een dank voor zijn inzet en voor de interessante historische infor-matie die hij doorgaf tijdens deze winterwandeling.