History News Linken Niel Echo Sprokkels HomeDe Parochiegemeenschap Hellegat-Noeveren De steenbakkerijen van Hellegat en Noeveren trokken eind negentiende eeuw zeer veel arbeiders aan die tussen de bedrijven en droogloodsen, dicht bij hun werk, maar ver verwijderd van de centra van Niel en Boom, kwamen wonen. Rond 1900 was de toenmalige Kardinaal Goossens sterk begaan met het stichten van nieuwe parochies. Ook de lokale bevolking maakte geregeld haar verlangens aan het bisdom bekend. Op 29 september werd aan de kardinaal opnieuw een verzoekschrift gezonden met veel handtekeningen van de mensen van Noeveren en Hellegat (3000 inwoners) voor de oprichting van een nieuwe parochie. Volgens de speciale brochure uitgegeven door het Niels OMD-comité, tijdens de ‘ Open Monumentendag 2008 ’, werd in 1901 de zelfstandige parochie van Hellegat-Noeveren in het leven geroepen. Deze parochie werd grondig uitgebouwd met een kerkgebouw, een pastorie, een zusterschool met annex klooster, de Sint-Jozefschool die in 1927 werd vervangen door de Sint-Jan-Berchmansschool, een klooster, een herberg ‘Sint Josephzaal’, een fanfare ‘De Vriendenkring’ (later de Harmonie-maatschappij De Vriendenkring), de ‘Vrije Parochiale Boekerij’, de jaarlijkse processies, een bedevaart naar Sint Cornelius, een Patronaat, een parochiezaal, de ‘Davidsfonds-afdeling Hellegat-Noeveren’, de padvindersvereniging ‘37ste Don Bosco Hellegat-Noeveren’, ‘Missiekring Sint-Jozef’, enz... Dit jaar werd de parochiegemeenschap al uitgebreid in de kijker gebracht tijdens de viering van het honderdjarige bestaan van de Sint-Jozefkerk . [ Verneem meer... ].
Jaarlijkse Kerstmarkt op Hellegat-Noeveren
Home
Back
Next
Copyright 2008 - ADT-SYSTEMS
Ons contacteren | Disclaimer | Gastenboek | Gratis nieuwsbrief | Mapsite
Fotoreportages over het reilen en zeilen in de
Gemeente Niel...
Het 'Bijouke aan de Rupel' in de kijker!
Tijdens het weekend van 13 en 14 december 2008 kon men al de kerstsfeer proeven in de parochiefeestzaal van Hellegat-Noeveren . De parochiegemeenschap van de Sint-Jozefkerk en meer bepaalt het Parochieteam, organiseert met een 30-tal vrijwillige medewerkers al een 20-tal jaren op deze locatie haar jaarlijks terugkerende ‘ Kerstmarkt ’ waarop iedereen uiterst welkom is. Naar jaarlijkse gewoonte was het bezoekersaantal op zondagnamiddag het hoogst.
Kort overzicht van deze kerstmarkt in beeld
Een selectie van enkele momentopnamen kunt u zoals steeds ontdekken in ons fotoalbum. U vindt er 21 foto’s opgenomen tijdens ons be-zoek op deze kerstmarkt. Klik op onderstaand icoontje ( FotoNiel ) om deze fotoreportage te ontdekken. Een dynamische weergave van deze fotoreportage (videofilmpje) met een ter plaatse opgenomen muziekfragment, kunt u ontdekken en beluisteren door de ‘ rode knop ’ in het midden van nevenstaand televisieschermpje aan te klikken.
Kort overzicht in woord en beeld – Perscommuniqué van 15 december 2008
Even geduld tijdens het opladen van het video-filmpje
Een twintigtal standjes zorgde voor de kerstsfeer In de parochiezaal stonden een twintigtal standhouders met hun diverse waren opgesteld die het talrijk opge- komen publiek de gelegenheid boden om kerstaankoopjes te doen. Nieuw dit jaar is dat nog enkel de inwoners uit de Rupelstreek, die een hobby beoefenen, hun zelfge- maakte kunststukken mochten exposeren zoals kerst- kaarsen, tafelkleden, servetten kerstverlichting, kerst- kaarten, bloemenmontages en meer van die organisa- torisch onontbeerlijke kerstattributen. De bezoekers konden zich ontspannen aan de gezellig opgestelde tafels in de feestzaal waar zij konden genieten van lekkere taart, zonder natuurlijk de bijhorende glühwein en jenever niet te vergeten. Buiten deze kerstmarkt worden op regelmatige tijdstippen culturele activiteiten, communie- en huwelijksfeesten en andere verenigings- feesten georganiseerd. “Met een dertigtal vrijwilligers uit Hellegat-Noeveren en uit de nabije buurtgemeenten uit de Rupelstreek, stellen wij alles in het werk om het parochieleven voort te zetten en te verzekeren in de toekomst”, bevestigde ons Dominique De Maeyer , coördinatrice van de lokale parochiefeesten.
Wenst u meer te vernemen over de parochiegemeenschap Hellegat-Noeveren en haar georganiseerde activiteiten, dan kunt u steeds terecht bij Dominique De Maeyer , coördinatrice van de parochie- feesten, administratief adres: Pastorij, Hellegat 39 Tel. 03-888.61.63 (enkel ’s avonds).
Meer informatie
Hobbyist Gerda Van den Eynde uit Niel Tussen de standhouders konden wij, zoals de vorige twee jaar, de stand weervinden van hobbyist Gerda Van den Eynde (45) uit Niel die tussen 1983 en 1993 een kruidenierswinkel in de Boomsestraat 261 had. Ongeveer vijftien jaar geleden kwam ze in het hobbywereldje terecht en leerde allerlei technieken. Ze pakte uit met eigen gemaakte sjaals, gepunnikte juwelen, kralenjuwelen, wassen roosjes, macramé en sneeuwballenkandelaars. [ Verneem meer over haar hobby... ].
Een viergeslacht in Hellegat Regelmatige bezoekers van deze parochiezaal zijn ook een damesgezelschap, geboren en getogen in Hellegat, een viergeslacht, waarvan de moeders de zelfde schoolinstelling (Kloosterzusters Annunciaden uit Huldenberg) met dezelfde onderwijzers hadden tijdens hun jeugdjaren. Het gaat hier om: Maria Daelemans (84), haar dochter Marie-Louise Pintens (54), haar dochter Kathleen Reyniers (27) en haar jongste telg Sarah Panis (4), die bij wijze van herinnering in beeld werden gebracht.