History News Linken Niel Echo Sprokkels HomeNagedachtenis aan een vriend en een bijzondere Nielenaar - Perscommuniqué van 16 december 2008
Home
Back
Next
Copyright 2008 - ADT-SYSTEMS
Ons contacteren | Disclaimer | Gastenboek | Gratis nieuwsbrief | Mapsite
Zaakvoerder, oud-strijder en erebrandweercommandant De oudere inwoners van Niel kennen Ward als gewezen zaakvoerder van de Nielse ‘ Bierhandel De Troetse l’ gevestigd in de Edward Claessenslaan in Niel. Steeds goed geluimd was hij jarenlang elke werkdag op pad om bier en frisdrank bij klanten af te leveren. In 1941 nam Ward dienst bij het plaatselijke vrijwillige brandweer- korps. Gedurende veertig jaar drukte hij daar zijn stempel op. Van 1956 tot en met 1981 was hij van dit korps commandant. Onder zijn beleid groeide de Nielse brandweer uit tot één van de efficiëntste brandweerkorpsen uit de regio. Hij werd dan ook vereerd met de ‘Gouden Palmen der Kroonorde’. Tijdens de Wereldoorlog 1940-1945 werd hij gemobiliseerd en werd in volle oorlog krijggevangene en getrans- porteerd. Gedurende elf maanden was hij krijgsgevangen in ‘Stalag 17B’ in Oostenrijk. Hij werd ook vereerd met meerdere burgerlijke en militaire eretekens. Na zijn op pen- sioenstelling kreeg Ward De Troetsel de officiële titel van erecommandant toegekend. Ward was dan ook een gewaardeerde gast op de brandweerfestiviteiten en de meeste brandweerlieden spraken hem dan ook steeds aan met de titel van ‘commandant’ [ Verneem meer... ].
In memoriam Ward De Troetsel
Het 'Bijouke aan de Rupel' in de kijker!
Op 3 december 2008 verloor de gemeente Niel één van haar bekendste inwoners. Eduard De Troetsel , beter bekend als de ‘ Ward ’, geboren te Niel op 3 januari 1919, die volgend jaar zijn negentigste verjaardag zou vieren is niet meer. Met hem verdwijnt één van de meeste geliefde en sociaal geëngageerde personen die de gemeente Niel heeft gekend. Ook voor het Nielse vrijwillige brandweerkorps wordt een geschiedenispagina omgeslagen.
'The Last Post' ter ere van Ward De Troetsel
Met deze willen wij deze pagina afsluiten als een laatste groet en nagedachtenis aan een vriend en een bijzonder Nielenaar. Met oprechte deelneming aan zijn echtgenote Julia Rousseau , zijn kinderen en kleinkinderen.
Gemeente Niel...
Fotoreportages over het reilen en zeilen in de
Een laatst eerbetoon aan Ward De uitvaartplechtigheid van Ward De Troestel , erecommandant van de Nielse brandweer, die plaatsvond op vrijdag 12 december , zorgde voor een al lang niet meer geziene volle Onze-Lieve-Vrouw kerk in Niel. In zijn homelie benadrukte pastoor Walter De Winter het sterke geloof van Ward, die de laatste jaren van zijn leven dan ook, zonder uitzondering elke begrafenis bijwoonde in de gemeente. “Mijn opa was een bijzonder man. Als er meer mensen zoals hem waren, zou de wereld er anders uitzien”, sloot kleinzoon Rik De Troetsel de plechtigheid af. De lijkkist werd daarna gedragen door zes brandweerlieden. Het brandweerkorps heeft in de kerk met ‘ Te Velde ’ en op het kerkhof van Niel met ‘ The Last Post ’ hun erecommandant een eresaluut gebracht. De Nielse gemeenteraad hield in haar zitting van 18 ecember 2008 een minuut stilte als eerbetoon aan Ward De Troetsel .
Een aangename en meer dan interessante gesprekspartner Destijds, begin 2004, bij het ‘ Teerfeest ’ van de Nielse brandweer, kwam ik in gesprek met Ward De Troestel . Onmiddellijk kon ik vaststellen dat mijn aangename gesprekspartner een geschiedenisboek in eigen persoon was. Als websitebeheerder van het brandweerkorps stelde ik hem toen voor om zijn interview te mogen opnemen over zijn oorlog- en brandweerherinneringen. Dit interview met bijhorende archieffoto’s, die Ward mij ter beschikking stelde, werd daarna opgenomen in een speciaal opgestarte webstek. Het ‘ Peloton Bokrijk ’, zoals de oudge-dienden van het Nielse brandweerkorps werden gedoopt. Daar ik destijds als fotoreporter/verslaggever ook mijn medewerking verleende aan het Nielse maandblad ‘ Rupelbrug ’, werd zijn interview op mijn vraag ook opgenomen in dit blad. Sindsdien kon men elke maand zijn herinneringen en dit tot de laatste maand voor zijn overlijden lezen in dit Nielse maandblad [ Verneem meer over het ‘Peloton Bokrijk’ en lees het interview van Ward... ].