News History Linken Niel Echo Sprokkels HomeWenst u meer te vernemen over de ‘ Koninklijke Vrijschutters Niel ’ en haar georganiseerde activiteiten, dan kan u steeds terecht bij Roland Callwaert , Provinciale steenweg 357 te 2627 Schelle Tel. 03-887.79.74 .
Ons contacteren | Disclaimer | Gastenboek | Gratis nieuwsbrief | Mapsite
Het 'Bijouke aan de Rupel' in de kijker!
Home
Back
Next
Copyright 2008 - ADT-SYSTEMS
Fotoreportages over het reilen en zeilen in de
Gemeente Niel...
De Koninklijke Vrijschutters Niel
Kort overzicht over deze wipschieting in beeld
Een selectie van enkele momentopnamen kunt u zoals steeds ontdekken in ons fotoalbum. U vindt er 18 foto’s in terug opgenomen tijdens ons bezoek aan deze Nielse boogschuttervereniging. Klik op onderstaand icoontje ( FotoNiel ) om deze fotoreportage te ontdek-ken.
Kort overzicht in woord en beeld – Perscommuniqué van 22 november 2008
Enkele sfeerbeelden tijdens deze wipschieting
Meer informatie
Eén van de Nielse jaarmarktactiviteiten – Anno 2008, was de wipschieting bij de ‘ Koninklijke Vrijschutters ’ in de Portelei te Niel. Deze boogschuttervereniging, die in 1905 gesticht werd, bestaat nu al 103 jaar en heeft momen-teel een 20-tal leden omkaderd door twee bestuursleden. Zij is één van de 123 verenigingen die de gemeente Niel nog rijk is.
Reactie van een bestuurslid Volgens Nielenaar Jos Pauwels (72), die afgevaardigde is bij de Sportraad Niel , gaat het verenigingsleven in de Rupelstreek fors achteruit. Er is een gemis aan nieuwe toetredende jonge leden. Ook de boogschuttersport wordt hierin niet ge- spaard. Een dertiental jaren geleden, dankzij zijn grootvader Wannes Van Dyck , die al jaren het boogschieten beoefende, werd Jos lid van deze Nielse boogschutter- vereniging. “Onze vereniging wordt niet gesponsord, maar heeft wel het geluk om over een eigen kantine te beschikken om uit de kosten te komen”, verhaalt Jos Pauwels.
Wipschieting op drie open wippen De ‘ Koninklijke Vrijschutters Niel ’ die een verbond heeft met een vijftal andere boogschutterverenigingen, waaronder Schelle, Puurs, Wintham en Hemiksem, organiseerde op zaterdagnamiddag 8 november 2008 een wipschieting. Dit werd hun jaarafsluiter en er werd geschoten op drie open wippen. Een 68-tal boogschutters, van de verschillende verenigingen, namen aan deze prijsschieting deel. Deze prijzen waren divers en gingen van een kleine geldsom, tot kippen, konijnen en kalkoenen.
Korte historiek over het boogschieten in een notendop Een boog is een wapen waarmee een pijl kan worden weggeschoten. Door de uitvinding en het gebruik van de pijl en boog wist de vroege mens zijn buit (voedsel) op een veiliger en snellere manier te bemachtigen. Al ver voor onze jaartelling, in de steentijd, werden pijl en boog gebruikt. De boog werd tot halverwege de 19e eeuw gebruikt voor de jacht en ook als oorlogswapen. Tegenwoordig wordt hij voornamelijk als een sport- wapen gebruikt. Uitzonderlijk wordt er ook nog mee gejaagd, dit voornamelijk in de Verenigde Staten. De vaardigheid of de kunst van het hanteren van een pijl en boog heet boogschieten. Reeds vele decennia wordt boogschieten beschouwd als een sport. Het gaat hem hierbij om doelschieten. Dit doel heet in het vakjargon een 'blazoen'. De Belgische handboogschutters beoefenen hun (handboog)sport meestal in verenigingsverband. Sinds de Olympische Spelen van 1972 in München is de handboogsport weer een Olympische sport [ Verneem meer... ].