History News Linken Niel Echo Sprokkels HomeVerwelkomingwoord door de burgemeester Terwijl op de achtergrond geschut de festiviteiten van de Nielse jaarmarkt aangekondigden, verwelkomde schepen voor feestelijkheden en burgemeester Luc Van Linden , het zeer gevarieerde gezelschap. In tegenwoordigheid van de afgevaardigden van de sport- raad en het gemeentelijke feestcomité, die er aan hiel- den om aanwezig te zijn op deze officiële opening van de ‘ Jaarmarktkermis – Anno 2008 ’, bedankte de bur- gemeester de delegatie van alle foornijveraars. Een bijzonder woord van dank ging uit naar de afgevaardig- den Jan Valkiers en Ivo Severyns voor hun verdienste in de uitstraling van deze jaarlijks wederkende kermis. Kermis die door vele Nielenaars een warm hart wordt toegedragen. Om deze officiële opening te vieren, werd in aanwezigheid van ere-schepen Julien Piessens en ere- gemeenteraadslid Roger De Bondt het glas geheven op de goede afloop van dit vier achtereenvolgende dagen durende kermisfeest [ Lees toespraak van burgemeester Luc Van Linden... ].
Jaarmarktkermis 2008 - Ontvangst foornijveraars
Home
Back
Next
Copyright 2008 - ADT-SYSTEMS
Ons contacteren | Disclaimer | Gastenboek | Gratis nieuwsbrief | Mapsite
Fotoreportages over het reilen en zeilen in de
Gemeente Niel...
Het 'Bijouke aan de Rupel' in de kijker!
Kort overzicht van deze ontvangst in beeld
Een selectie van enkele momentopnamen kunt u zoals steeds ontdekken in ons fotoalbum. U vindt er 64 foto’s opgenomen tijdens de offi-ciële ontvangst van de foornijveraars en de rondgang op de Nielse jaarmarktkermis. Klik op onderstaand icoontje ( FotoNiel ) om deze foto-reportage te ontdekken. Een dynamische weer-gave van deze fotoreportage (videofilmpje), kunt u ontdekken door de ‘ rode knop ’ in het midden van nevenstaand televisieschermpje aan te klikken.
Kort overzicht in woord en beeld – Perscommuniqué van 18 november 2008
Even geduld tijdens het opladen van het video-filmpje
Meer informatie
Wenst u meer te vernemen over het kermisgebeuren, dan kunt u steeds terecht bij de voorzitter van de foorkramerbond Jan Valkiers , Bloemsehoeve 84 te 3200 Aarschot – Tel/Fax: 016-56.30.18 Email: jan.kermis@skynet.be – Webstek: www.kermisworld.be.
De opening van de jaarlijkse ‘ Jaarmarktkermis ’ gaat steeds van start met de officiële ontvangst van een ruime delegatie van de foornijveraars door het -College van Burgemeester en Schepenen. Steeds vindt zulks plaats in het gemeentehuis maar, gezien de verbouwingswerken die in het voorjaar 2009 zullen beëindigd worden, ging de officiële ontvangst ook dit jaar door, op zaterdagnamiddag 8 november 2008 , in de lokalen van de ‘ Kunstacademie ’, Lanbouwstraat 2 te Niel.
Kermisrondgang in gezelschap van het Nielse gemeentebestuur Na het officiële kreeg het ganse gezelschap traditiegetrouw een rondleiding op de ‘ Nielse Kermis ’. Aan diverse locaties, waar door foorreizigers een rondrit of een andere attractie werd aangeboden, werd halt gehouden. Spectaculaire attracties lieten de genodigden dit jaar aan hun neus voorbij gaan maar ze vonden wel vermaak aan diverse kraampjes waar ze zich met een of andere prijs trachtten te verrijken. De rondgang van de kermis werd zoals de vorige edities afgesloten in de feestzaal van het Cultureel Service Centrum in de Emile Vandervelde-laan. Traditiegetrouw bieden de foorreizigers daar een kleine receptie aan als afsluiter. De voorzitter van de foorkramerbond Jan Valkiers overhandigde dit jaar als aandenken van het kerstgebeuren, in naam van de foor-nijveraars, twee cheques van 150 euro (eentje voor het feestcomité zelf en de andere voor de Sportraad Niel). Deze cheques werden in ontvangst genomen door aan Walter De Pauw , voorzitter van het gemeentelijks feestcomité.