History News Linken Niel Echo Sprokkels HomeTraditiegetrouw organiseert het gemeentebestuur van Niel, in samenwerking met de gemeentelijke sportraad en de wandelclub WSV (Wandel Sport Vereniging Schelle), tijdens de jaarmarktactiviteiten een wandeltocht door verschillende Rupelgemeenten. Dit jaar ging deze wandeltocht, onder de benaming ‘ Octaaftocht ’, door op zondag 9 november 2008 . Het start- en eindpunt waren het Koninklijk Atheneum in de Wirixstraat te Niel.
Home
Back
Next
Copyright 2008 - ADT-SYSTEMS
Ons contacteren | Disclaimer | Gastenboek | Gratis nieuwsbrief | Mapsite
Fotoreportages over het reilen en zeilen in de
Gemeente Niel...
Het 'Bijouke aan de Rupel' in de kijker!
Kort overzicht over deze wandeltocht in beeld
Een selectie van enkele momentopnamen kunt u zoals steeds ontdekken in ons fotoalbum. U vindt er 56 foto’s opgenomen tijdens de Nielse ‘Octaaftocht’, verwezenlijkt dankzij de mede-werking van Freddy Persoone . Klik op onder-staand icoontje ( FotoNiel ) om deze foto-reportage te ontdekken. Een dynamische weer-gave van deze fotoreportage (videofilmpje) kunt u ontdekken door de ‘ rode knop ’ in het midden van nevenstaand televisieschermpje aan te klikken.
Kort overzicht in woord en beeld – Perscommuniqué van 15 november 2008
Verloop van een geslaagde wandeltocht Voor deze vijfde editie had André Lemmens , voorzitter van de WSV en die ook het parcours van de wandeltocht uittekende, de deelnemers de keuze gelaten tussen vijf wandelmogelijkheden. Naar keuze een parcours van 4, 7, 21 of 28 kilometer. Ze konden die afleggen van 8 uur ’s morgens. De laatste start was voorzien om 15 uur. Secretaris Roland Cools deed ook zijn duit in het zakje en gaf de prestaties en het aantal deelnemers door aan de Vlaamse Wandelfederatie. Om 14 uur telde hij 614 ingeschreven deelnemers, een beduidend lager cijfer dan de vorige edities. Volgens de organisatoren is deze zaak te wijten aan het feit dat de voorspelde weers- verwachtingen slecht waren en ten tweede door de stij- gende concurrentie van dergelijke evenementen in de regio. Opmerkelijk is wel dat deze jaarlijks terugkerende wandeltocht in Niel een nationale uitstraling heeft. Bewijs hiervan werd geleverd door 64 deelnemers uit Herk-de-Stad, in de provincie Limburg, en 37 deelnemers afkomstig van Gemmenich uit het Waalse landsgedeelte. Hier geen spoor te ontdekken van mogelijke taal-, of communautaire problemen tijdens deze sportieve en aangename wandeltocht. Deelnemers aan de wandeling, zelfs mensen uit Niel, gaven toe dat ze op plekjes kwamen waar ze nog nooit geweest waren. Het kan ons als Nielenaren misschien verbazen, maar Niel wordt geroemd om zijn waardevolle natuur. Je zou zulks nu niet direct gaan verwachten in onze geïndustrialiseerde gemeente niet?. En toch, ten bewijze, de langste uitgetekende wandeltocht, 28 kilometer, liep gedurende 14 kilometer door het Nielse natuurgebied.
Meer informatie
Wenst u meer te vernemen over de WSV Schelle en over haar wandel- activiteiten, dan raden wij u aan een bezoek te brengen aan hun webstek: www.wsvschelle.be. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met André Lemmens , voorzitter van deze wandelvereniging, Provinciale steenweg 400 te 2627 Schelle – GSM: 0486/066.980 . Wenst u bovendien ook meer te vernemen over de georganiseerde sport- activiteiten in Niel, dan kunt u steeds terecht bij de gemeentelijke sport- ambtenaar Guy De Wachter , Sporthal, Jozef Wauterslaan te 2845-Niel Tel. 03-888.35.00 – GSM: 0477/492.685 – Email: sportdienstniel@telenet.be.
5de Octaaftocht – Anno 2008
De Wandelsportvereniging Schelle Deze wandelsportvereniging uit Schelle telt momenteel 304 ingeschreven leden. Ze werd onder de doopvond gehouden in 1977, nu dus 31 jaar geleden. Deze vereniging kon rekenen op 56 van hun clubleden om ook dit jaar van deze Nielse wandeltocht een succesverhaal te maken. Volgens André Lemmens is de wandelclub, waarvan hij voorzitter is, qua ledenaantal en deelname aan activiteiten, één van de koplopers in de provincie Antwerpen. Hij is ook vol lof over de samenwerking met het Nielse gemeentebestuur en in het bijzonder over de Sportraad Niel . Marc De Graef is er de voorzitter en scoort bijzonder goed door de vertrekking van de nodige faciliteiten en accommodatie.
Even geduld tijdens het opladen van het video-filmpje