History News Linken Niel Echo Sprokkels HomeOntstaan Welzijnszorg in Vlaanderen Welzijnszorg ontstond in 1969 vanuit ‘ Caritas Hulpbetoon ’. Op vraag van de Kerk werd er expliciet aandacht besteedt aan de vierde wereld. Zo startte: ‘Welzijnszorg’, toen nog met personeel van ‘ Broederlijk Delen ’, met haar eerste campagne: “Een ontdekkingstocht en een opbouwwerk”. Vanaf dat moment voerde Welzijnszorg een jaarlijkse eindejaarcampagne, telkens met een ander armoedethema. Armoede groeit: meer en meer mensen leven op of onder de armoedegrens. Meer mensen moeten een beroep doen op de voedselbanken, meer gezinnen worden uitgesloten omdat ze in armoede leven… Toch moet iedereen de kansen krijgen waarop hij recht heeft: hij moet naar school kunnen gaan en zinvol werk verrichten. Iedereen heeft recht op een gezonde woning, een inkomen en een goede gezondheidszorg. Dat zijn fundamentele mensenrechten!
Welzijnsschakels Niel bieden kansarmen een feestmaal aan
Home
Back
Next
Copyright 2009 - ADT-SYSTEMS
Ons contacteren | Disclaimer | Gastenboek | Gratis nieuwsbrief | Mapsite
Fotoreportages over het reilen en zeilen in de
Gemeente Niel...
Het 'Bijouke aan de Rupel' in de kijker!
De ‘ Welzijnsschakels Niel ’, een katholieke organisatie en lid is van de ‘ Welzijnsraad Niel ’, houdt zich hoofdzakelijk bezig met het steunen van kansarmen. Zoals vorige jaren organiseert deze ploeg vrijwilligers een feestmaal met als afsluiter voor iedere aanwezige een gepast nieuwjaarsgeschenkje. Dit gezellige samenzijn vond dit jaar plaats op zaterdagavond 3 januari 2009 in het parochiehuis in de Kerkstraat in Niel.
Kort overzicht van dit nieuwjaarsbuffet in beeld
Om begrijpelijke redenen werden er geen foto’s genomen van de genodigden tijdens deze feest-maaltijd. Een selectie van enkele moment-opnamen kunt u zoals steeds ontdekken in ons fotoalbum. U vindt er 22 foto’s opgenomen tijdens dit bewonderswaardige initiatief. Klik op onderstaand icoontje ( FotoNiel ) om deze fotoreportage te ontdekken. Een dynamische weergave van deze fotoreportage (videofilmpje) kunt u ontdekken door de ‘ rode knop ’ van nevenstaand televisieschermpje aan te klikken.
Kort overzicht in woord en beeld – Perscommuniqué van 6 januari 2009
Even geduld tijdens het opladen van het video-filmpje
Even het Parochiehuis en Welzijnsschakels Niel voorstellen ‘ Welzijnsschakels Niel ’ is één van de overkoepelende organen van de ‘ Welzijnsschakels Vlaanderen’. De grote bezieler achter deze welzijnsvereniging is pastoor Walter De Winter . Onder impuls van Jan Van Hoofdstat , huidige schooldirecteur van de Sint-Hubertusschool in Niel, werd nu elf jaar geleden, met name op 11 februari 1998 de ‘Welzijnsschakels Niel’ boven de doopvond ge- houden. Actueel bestaat deze groep uit een tiental gedreven vrijwilligers, gecoördineerd door Lisette Van der Auwera en Annette Brits , die van het parochiehuis in Niel een open huis willen maken, waar iedereen die daar op dat moment behoefte aan heeft welkom is. Maandelijks worden een 25 à 30 gezinnen door deze werk- groep gesteund (2 maal per maand), met voedselpakket- ten samengesteld uit een 10-tal basisproducten. Men kan in het parochiehuis ook terecht in hun ‘ Tweedehands- winkeltje ’. Iedereen kan er kleding, speelgoed en klein huisgerief aan spotprijsjes aankopen en dit omdat je milieubewust bent, of het even zuiniger aan wilt doen. Met de verkoop uit de ‘tweedehandsspullen’ worden dan voedselpakketen aangekocht voor de gezinnen die daar nood aan hebben. Men kan ook aan het Nielse parochiehuis een bezoekje brengen die van verschillende aard kan zijn: afspreken voor doopvieringen, catechese, begrafenis... of gewoon een goed gesprek, omdat je juist nu nood hebt aan een luisterend oor...
Een rijkelijk gevuld buffet en een gezellig samenzijn Zaterdagavond 3 januari draaide het vrijwilligersteam van de Nielse ‘Welzijnsschakels’ op volle toeren. Een 64-tal mensen schoven aan voor het traditionele nieuwjaarsbuffet. “Vooral het voorbije jaar was er een gevoelige toe-name van gezinnen en personen die het moeilijk hadden de eindjes aan elkaar te knopen”, vertelt Annette Brits . “Deze mensen kunnen bij ons terecht voor voedselpakketten, kledij en andere onderhoudsmiddelen. Door giften, geldomhalingen in de kerk en een winkeltje van tweedehandskledij wordt onze kas gespijsd. Dit laat ons toe voedselpakken aan te kopen”, besluit Annette. De gasten werden tijdens het feestmaal vergast op het muzikale optreden van een accordeonist die voor de nodige sfeer zorgde. Later op de avond werd elke aanwezige verwend met een gepast nieuwjaarsgeschenkje. Een bewonderwaardig initiatief verwezenlijkt door een gedreven vrijwilligersteam met het hart op de juiste plaats. Een voorbeeld voor alle mensen van goede wil.
Wenst u meer te vernemen over de ‘ Welzijnsschakels Niel ’, over haar organisatie of georganiseerde activiteiten, stap dan doodgewoon eens binnen. U bent er uiterst welkom op elke dinsdag van 10 tot 12 uur. Op donderdag van 13.30 tot 15.30 uur en op zaterdag vanaf 10.00 tot 12.00 uur. Voor verdere informatie kan u steeds terecht bij Annette Brits , administratief adres: Kerkstraat 3 te 2845 Niel Tel. 03-888.18.89 – Email: olv.niel@parochies.kerknet.be.
Meer informatie
Groepsfoto van de medewerkers van ‘ Welzijnsschakels Niel ’: Annette Brits , Leona Ilegems , Josée De Decker , Carla Verlinden , Lisette Van der Auwera , Romana Vinckx en Reine Janssens .
Zingen voor het goede doel Tijdens dezelfde avond kwamen ook zes catechisten en twee tieners het gezelschap vervoegen. De ganse namiddag was deze groep op stap om ‘ Driekoningen ’ te zingen in de verschillende Nielse wijken. Het opgehaalde geld ging integraal naar de ‘Welzijnsschakels Niel’. “Om Welzijnsschakels te steunen zijn wij zoals vorig jaar van deur tot deur gaan zingen in de Nielse wijken. Het verheugt ons alleszins dat wij op die manier een steentje kunnen bijdragen om minderbedeelden een helpende hand toe te steken”, vertelt Anniemie Van Hoof , de coördinatrice van onze Nielse zangertjes.
Reactie van OCMW-voorzitter Niel Tussen de genodigden zat OCMW-voorzitter Walter Troch . “ Hij gaf te kennen dat “aan een activiteit als deze het OCMW-Niel graag zijn volledige medewerking geeft. Ik noteer hier 64 aanwezigen, maar ik kan je verzekeren dat er veel meer gezinnen zijn die in financiële moeilijkheden zitten. De drempel om de stap te zetten om naar hier te komen is voor sommigen nog te hoog, iets dat ik kan begrijpen. Toch geef ik de raad aan iedereen die het financieel moeilijk heeft, aan te kloppen bij het OCMW”, besluit onze Nielse OCMW-voorzitter.