History News Linken Niel Echo Sprokkels HomeHet jaar 2009 wordt geopend met een groot nieuwjaarsbal Alvorens de nieuwjaarsreceptie te openen hield Herman Goossens , algemeen directeur van het woon- en zorg- centrum, een korte toespraak waarbij hij de bewoners en het personeel van dit seniorencentrum een goede gezondheid en veel geluk toewenste. Hij vervolledigde met een korte toelichting over het jaarthema voor 2009: ‘Het leven zoals het is...’. Gelijklopend met dit jaarthema gaan we ook de verschillende leefgroepen een ‘ naam ’ geven. In samenwerking met de inwoners en de directe medewerking van al de personeelsleden van deze Nielse instelling werd een interessant, leuk en gevarieerd thema uitgewerkt.
Home
Back
Copyright 2009 - ADT-SYSTEMS
Fotoreportages over het reilen en zeilen in de
Gemeente Niel...
Het 'Bijouke aan de Rupel' in de kijker!
Kort overzicht van deze feestelijkheid in beeld
Een selectie van enkele geselecteerde moment-opnamen kan u zoals steeds ontdekken in ons fotoalbum. U vindt er 36 foto’s opgenomen tijdens deze feestelijkheid. Klik op onderstaand icoontje ( FotoNiel ) om deze fotoreportage te ontdekken. Een dynamische weergave van deze fotoreportage (videofilmpje) kan u tevens ontdekken door de ‘ rode knop ’ in het midden van nevenstaand televisieschermpje aan te klikken.
Even geduld tijdens het opladen van het video-filmpje
Jaarthema voor 2009... Het leven zoals het is... Eén bepaald idee, waar dhr Goossens de eigenlijke grond- legger van is, werd in een nieuw jaarthema uitgewerkt. Het werd vormgegeven en kreeg de naam: ‘ Het leven zoals het is... ’. Het is in feite een globale noemer voor alle leefgroepen in het Woon- en Zorgcentrum en het Centrum voor dagverzorging. Bij het streven naar eenvormigheid koos men als uithangbord voor locaties uit de Rupelstreek. Om het thema volwaardig te maken, is het de bedoeling om gedurende gans het werkjaar 2009 de verschillende leefgroepen in al zijn facetten en op een verrassende wijze voor te stellen met een nieuwe benaming. Iedere afdeling van deze leefgroep zal in wijken uit de Rupelstreek voorgesteld worden en krijgen een aparte naam toebedeeld. Die wijken bestaan uit straten, in die straten zijn huizen en pleintjes, zaaltjes waar mensen samenkomen, elkaar ontmoeten en beter leren kennen.
Groot Nieuwjaarsbal in Woon- en Zorgcentrum Niel
Kort overzicht in woord en beeld – Perscommuniqué van 16 januari 2009
Op donderdagnamiddag 8 januari 2009 vond in de polyvalente zaal van het ‘ Woon- en Zorgcentrum Maria Boodschap Niel ’ de eerste activiteit plaats van het nieuwe werkjaar. Een nieuwjaarsreceptie gevolgd door een groot nieuwjaarsbal.
Elke gemeenschap heeft een burgemeester Aangezien een gemeenschap ook op een burgemeester moet kunnen rekenen, werd tijdens deze nieuwjaars-receptie de directeur van de instelling, Herman Goossens aangesteld als burgemeester van hun gemeenschaps-leven. De mensen van het animatieteam worden de wijkburgemeesters. Zo had de nieuw aangestelde burge-meester de eer om in het bijzijn van al zijn ‘dorpsgenoten’ de nieuwe naam van hun cafetaria en het senioren-restaurant te onthullen. De cafetaria kreeg de naam: ‘ De Steenbakkerij ’ en het seniorenrestaurant de naam: ‘ Het Geleeg ’. Iedere maand zal één wijk voorgesteld worden voor elke leefgroep: OA krijgt als naam ‘ De Dreef ’, OB wordt: ‘ Het Sandt ’, 1A wordt: ‘ De Klinker ’, 1B: ‘ Het Broeck ’, 2A: ‘ De Klampoven ’, 2B: ‘De Kleiput’ en ten slotte 2C krijgt de naam ‘ Het Rupelzicht ’.
Opening van het nieuwjaarsbal Na dit officiële gedeelte trakteerde de nieuwe burgemeester alle aanwezigen op een nieuwjaarsdronk, terwijl DJ Fré klaarstond om het jaar dansend in te zetten. De openingsdans werd natuurlijk ingeleid door de nieuwe aangestelde burgemeester, nadien begeleid door zijn wijkburgemeesters die hun beste dansschoenen hadden aangetrokken. Een meer dan gezellige en spannende namiddag voor alle aanwezigen. Niets dan stralende gezichtjes van onze senioren.
Wenst u meer te vernemen over het Woon- en Zorgcentrum Maria Boodschap , dan kunt u steeds contact opnemen met Herman Goossens , algemeen directeur, Broeklei 1 te 2845 Niel. Om meer te vernemen over de georganiseerde activiteiten, kunt u ook contact opnemen met zijn medewerkster Thérèse De Pauw , verantwoordelijke voor het animatieteam – Tel. 03-844.07.07 of 03-880.74.93 – E-mail: info@rvtmb.be – Webstek: www.rvtmb.be.
Next
Ons contacteren | Disclaimer | Gastenboek | Gratis nieuwsbrief | Mapsite
Meer informatie