History News Linken Niel Echo Sprokkels HomeMaandagmiddag 19 januari 2009 , huldigde Jim Deridder , schepen voor Onderwijs, in tegenwoordigheid van schooldirecteur Guido Reusens , officieel de opening in van de nieuwe refter/multifunctionele ruimte in de gemeentelijke basisschool, vestigingsplaats Schuttershofstraat te Niel.
Inhuldiging nieuwe refter – GBS Niel
Home
Back
Next
Copyright 2009 - ADT-SYSTEMS
Ons contacteren | Disclaimer | Gastenboek | Gratis nieuwsbrief | Mapsite
Fotoreportages over het reilen en zeilen in de
Gemeente Niel...
Het 'Bijouke aan de Rupel' in de kijker!
Kort overzicht in woord en beeld – Perscommuniqué van 21 januari 2009
Even geduld tijdens het opladen van het video-filmpje
Wenst u meer te vernemen over het onderwijs en wat deze te bieden heeft in onze Nielse gemeenschap, dan kunt u steeds contact opnemen met Jim Deridder , Vaartstraat 99 te 2845 Niel - Tel. 03-844.96.37 Email: jim.deridder@telenet.be – Webstek: www.niel.be.
Meer informatie
Een selectie van enkele momentopnamen kunt u zoals steeds ontdekken in ons fotoalbum. U vindt er 20 foto’s opgenomen tijdens officiële inhuldiging van de nieuwe refter/vergaderzaal. Klik op onderstaand icoontje ( FotoNiel ) om deze fotoreportage te ontdekken. Een dynamische weergave van deze fotoreportage (videofilmpje) kunt u ontdekken door de ‘ rode knop ’ van nevenstaand televisieschermpje aan te klikken.
Kort overzicht van deze inhuldiging in beeld
Kinderen met brooddoos naar school De laatste jaren is het leerlingenaantal, in de gemeentelijke basisschool, spectaculair gestegen. Bijkomend zorgt het toenemende aantal “tweeverdieners” er voor dat de meeste kinderen nu op school eten. Snel werden de bestaande refters te klein. De resultante van noodzaak en beshikbare ruimte deed schepen van Onderwijs Jim Deridder besluiten om het lokaal volledig te renoveren. Een multifunctioneel lokaal zag het levenslicht. Overdag kan het nu worden gebruikt als refter en buiten de schooluren voor vergaderingen, verenigingenleven, enz.
Een ruimte met een bijzondere geschiedenis Het gaat om een ruimte die behoort tot ons erfgoed en nu werd gerestaureerd. Kort na de Tweede Wereldoorlog be- schikten woningen zelden over een badkamer en nog minder over een douche. Het merendeel van de Nielse inwoners trok daarom op zaterdag naar het ‘badhuis’ in de Schuttershofstraat. Voor één Belgische frank kon je er een douche nemen. Oorspronkelijk maakten 24 dou- checellen deel uit van de school. Met de modernisering van de woningen is een badkamer nu overal gemeen- goed geworden en kwam de ruimte, die diende als ‘bad- huis’, in onbruik. Schepen Deridder , bevoegd voor ‘Patrimonium’, hecht veel belang aan het bewaren van het lokale erfgoed, reden waarom enkele van de authen- tieke douchecellen, bezet met streekeigen tegeltjes, bewaard dienden te worden. Zij bieden de komende generaties een tastbaar inzicht van de functie die het lokaal vroeger had.