News Linken Niel Echo HomeHome
Back
Next
Copyright 2009 - ADT-SYSTEMS
Ons contacteren | Disclaimer | Gastenboek | Gratis nieuwsbrief | Mapsite
Op zaterdagavond 24 januari 2009 organiseerde de computerclub ‘ Monitor Niel ’, lid van de Cultuurraad Niel, in de refter van de gemeentelijke basisschool in de Vredestraat, een gezellig samenzijn voor de clubleden en hun sympathisanten [ Verneem meer over deze computerclub... ].
Een speciale animatie Dit jaar had het organisatieteam iets speciaals voorzien. Begin oktober 2008 werd er een workshop opgericht met enthousiaste digitale beeldbewerkers. Deze computerklas, met als lesgever Staf Palmers in samenwerking met Roger De Pauw , kwamen op regelmatige tijdstippen bij elkaar om zich te verdiepen in deze materie. Doel was dat elke deelnemer zijn kunnen en creativiteit kon uitwerken met eigen foto- en filmmateriaal. Het resultaat van deze werkzaamheden werden tijdens de feestmaaltijd geprojecteerd op een televisiescherm en lieten de aanwezigen toe mee te genieten van de realisaties van deze workshop.
Een selectie van enkele momentopnamen van de diverse workshops van deze computerclub, als-ook deze opgenomen tijdens hun nieuwjaars-kaas- en wijnavond, kunt u zoals steeds ont-dekken in ons fotoalbum. U vindt er 48 foto’s in terug. Klik op onderstaand icoontje ( Foto-Niel ) om deze fotoreportage te ontdekken. Een dynamische weergave van deze fotoreportage (videofilmpje) kunt u ontdekken door de ‘ rode knop ’ van nevenstaand televisieschermpje aan te klikken.
Nieuwjaarskaas- en wijnavond Het hoogtepunt van het werkingsjaar dat van start ging, is natuurlijk hun ‘ Nieuwjaarskaas- en wijnavond ’, die dit jaar voor de 8ste maal georganiseerd werd. Zoals de vorige edities was ook dit jaar de refter, voor de gelegen- heid omgebouwd tot een ware feestzaal, bijna te klein om de 103 genodigden te ontvangen. Zoals gebruikelijk kon men een keuze maken uit een waaier van uitgelezen kaas- en vleessoorten. Een feestmaaltijd waarvan elke aanwezige ten volle genoot tijdens dit gezellige samen- zijn. Dankzij de inzet van de bestuursleden en hun vrij- willige medewerkers verliep de avond bijzonder succesvol. Men kan dan ook rustig stellen dat deze Nielse computer- club, misschien niet de grootste of de beste is, maar wel de gezelligste uit de Rupelstreek.
Even geduld tijdens het opladen van het video-filmpje
Monitor Niel gaat van start met een feestmaal
Overzicht in woord en beeld – Perscommuniqué van 3 februari 2009
History SprokkelsHet 'Bijouke aan de Rupel' in de kijker!
Gemeente Niel...
Fotoreportages over het reilen en zeilen in de
Kort overzicht van dit feestmaal in beeld
Wenst u meer te vernemen over deze Nielse computerclub en over haar activiteiten, dan kan u steeds terecht bij Jhonny Van Dam jr . p/a Theo Van Rijswijklaan 44 te 2850 Boom – Tel. 03-888.40.39 - Email: jhonny.bestuur@monitorniel.be – Webstek: www.monitorniel.be.
Meer informatie