History News Linken Niel Echo Sprokkels Home Ons contacteren | Disclaimer | Gastenboek | Gratis nieuwsbrief | Mapsite
Onze toekomstige Nielse politiekers...
Home
Back
Next
Copyright 2009 - ADT-SYSTEMS
Fotoreportages over het reilen en zeilen in de
Gemeente Niel...
Het 'Bijouke aan de Rupel' in de kijker!
Kort overzicht plenaire zitting van de Nielse kindergemeenteraad in beeld
Een selectie van enkele sfeerbeelden opge-nomen tijdens de plenaire zitting van de Nielse kindergemeenteraad 2008-2009, kunt u zoals steeds ontdekken in ons fotoalbum. U vindt er 29 foto’s in terug. Klik op onderstaand icoontje ( FotoNiel ) om deze fotoreportage te ontdek-ken. Een dynamische weergave van deze foto-reportage (videofilmpje) kunt u ontdekken door de ‘rode knop ’ van nevenstaand televisie-schermpje aan te klikken. Indien u in één van deze geïnteresseerd bent kunt u deze laten afdrukken via de provider ‘ Pixum ’ of de ge-vraagde foto (juiste nummering aangeven) door deze aan te vragen aan de websitebeheerder via info@fotoniel.be.
Kort overzicht in woord en beeld – Perscommuniqué van 20 februari 2009
Even geduld tijdens het opladen van het video-filmpje
Wenst u meer te vernemen over deze Nielse ‘ kindergemeenteraad ’ en over haar organisatie dan kunt u steeds terecht bij de jeugdconsulent Christel Waerzeggers , administratief adres; Sporthal ‘August Wyn ’, Jozef Wauterslaan te 2845 Niel Tel. 03-888.35.00 – Email: jeugddienst.niel@telenet.be webstek: www.jeugdraadniel.be.
Meer informatie
Dinsdagnamiddag 17 februari 2009 had de ondertussen al ‘vierde editie’ plaats van de Nielse ‘ kindergemeente-raad ’. De televisieklas, in de gemeentelijke basisschool in de Veldstraat in Niel, werd voor de gelegenheid omge-bouwd tot raadszaal. Het voltallige College van burgemeester en schepenen kon er haar ‘ plenaire ’ zitting houden. Door omstandigheden hebben de leerlingen van het zesde jaar van de ‘ Sint-Hubertusschool’, die de vorige jaren ook deelnamen aan deze kindergemeenteraad, forfait moeten geven. Bij de zitting waren alle leerlingen van het zesde leerjaar van de gemeentelijke basisschool Niel aanwezig. Deze zitting volgde op de verkiezing van de raadsleden door het vijfde en zesde jaar, en die van de nieuwe burgemeester en gemeentesecretaris door de raadsleden zelf. Per klas werd er een schepenen aangesteld. Ook de vorming van de partijen vond zijn beslag.
Ontstaan en werking van de kindergemeenteraad De Nielse kindergemeenteraad werd opgericht vanuit een impuls van het jeugdwerkbeleid 2005-2007, door de jeugdraad in samenwerking met het gemeentebestuur. De bedoeling hiervan is kinderen politiek bewust te maken. Voordien konden de kinderen, uit onze gemeente maar af en toe hun mening kwijt over zaken die zij belangrijk vonden. Destijds hadden ze enkel een inbreng bij het opstellen van een nieuw jeugdwerkbeleidsplan. Kinderen op een regelmatige basis inspraak te geven leidde er toe een kinder-gemeenteraad op te richten. Deze kindergemeenteraad wil kinderen betrekken bij het gemeentelijke beleid. Vanuit beleidsoogpunt kan het nuttig zijn bepaalde beslissingen en/of situaties te toetsen aan de visie van jongeren. Uit ervaring blijkt dat, op het vlak van verkeer en verkeersveiligheid, kinderen met opmerkelijke ideeën en voorstellen voor de dag kunnen komen. In dit proces leren de kinderen op te komen voor hun zaak en krijgen ze belangstelling voor hun omgeving en wat daarin gebeurt. Sinds de oprichting van de Nielse ‘ Kindergemeenteraad ’ hebben de zesdejaars een vehikel die hun toelaat hun mening, wensen en noden kenbaar te maken aan de beleidsverant-woordelijken. Tevens wordt hen de mogelijkheid geboden zelf acties te ondernemen en/of projecten op te zetten. Bij aanvang van het werkingsjaar mogen de kinderen een aantal voorstellen doen. In verder overleg worden er dan een aantal projecten geselecteerd waaraan de kinderen, in kleinere groepjes gedurende het jaar, kunnen werken. [ Verneem meer van de eerste Nielse kindergemeenteraad... ]
Verkozenen kindergemeenteraad 2008-2009 Kayla Depestel van de partij ‘ Svi ’ (Samen voor iedereen) werd als Burgemeester van de ‘ kindergemeenteraad 2008-2009 ’ gekozen. Jelle Vermand van de partij ‘ NLI ’ (Niels Idee), Asko Prooi van de partij ‘ Svms ’ (Samen voor meer veiligheid) werden verkozen als schepenen. De partij ‘ De Nielse denkers ’ leverde de secretaris Imsha Dillen . Elias Van Assche , Salwa Geuddah van de partij ‘ NLI ’, Omar Karima , Jordy Capiau van de partij ‘ Svi ’, Lena Michiels , Alexandra Groothuys van de partij ‘ Svms ’, als Yves Van De Mooter , Joyce Das Neves van de partij ‘ Nielse denkers ’, werden verkozen als gemeenteraadsleden.
Kinderen verdedigen project De leerlingen van 6A en 6B van de gemeentelijke basisschool Niel hebben hard gewerkt om hun project uitgewerkt te krijgen. Het project van ‘ Niels Idee ’ gaat voor een ‘ beloning voor fietsers en voetgangers van en naar school ’. De partij ‘ Samen voor iedereen ’ heeft haar project uitgewerkt over ‘ jeugdactiviteiten op school ’. ‘ Sport op school ’ is het project van de partij ‘ Samen voor meer veiligheid ’. De partij ‘ De Nielse denkers ’ heeft een project uitgebreid over ‘ milieuzorg binnen en buiten de school ’.
Een meer dan tevreden gemeentesecretaris “Andere gemeenten in Vlaanderen organiseren ook hun ‘kindergemeenteraad’, maar de gemeente Niel a/d Rupel is wel een buitenbeentje. In onze gemeente worden echte campagnes bij de jongeren gevoerd die de afspiegeling met de verkiezingscampagnes van de volwassen politieke partijen kunnen doorstaan. Met deze leren de kinderen de werking van de democratische instellingen kennen en geeft hen een realistisch beeld van hun eigen gemeente-lijke instellingen”, aldus Eric Vermeiren , gemeentesecretaris van de gemeente Niel.