History News Linken Niel Echo Sprokkels HomeEen selectie van enkele sfeerbeelden opge-nomen tijdens deze persontmoeting met het Nielse schepencollege als ook enkele archief-beelden opgenomen tijdens de verbouwings-werken van het gemeentehuis Niel, kunt u zoals steeds ontdekken in ons fotoalbum. U vindt er 42 foto’s in terug. Klik op onderstaand icoontje ( FotoNiel ) om deze fotoreportage te ontdek-ken. Een dynamische weergave van deze foto-reportage (videofilmpje) kunt u ontdekken door de ‘ rode knop ’ van nevenstaand televisie-schermpje aan te klikken.
Persontmoeting met het Schepencollege
Home
Back
Next
Copyright 2009 - ADT-SYSTEMS
Fotoreportages over het reilen en zeilen in de
Gemeente Niel...
Het 'Bijouke aan de Rupel' in de kijker!
Dinsdagavond 17 februari 2009 heeft het College van Burgemeester en Schepenen naar gewoonte de pers uitgenodigd om hen te briefen over de nabije activiteiten. Deze persontmoeting vond voor de laatste maal plaats in de ‘protocollaire ruimte’ voor de gelegenheid ingericht in de oude pastorij van Hellegat en dit in afwachting van het einde van de verbouwingen van het gemeentehuis. Niet erg verwonderlijk dat één van de hoofdpunten op de agenda ging over het vernieuwde gemeentehuis.
Kort overzicht in woord en beeld – Perscommuniqué van 22 februari 2009
Stand van zaken vernieuwde gemeentehuis Niel De werkzaamheden aan het vernieuwde gemeentehuis, die al bijna twee jaar aan de gang zijn, zijn stilaan klaar. Begin april, van dit jaar, verhuist het gemeentepersoneel naar hun vernieuwde lokalen. Vanaf maandag 6 april wordt het vernieuwde gemeentehuis voor de Nielse inwoners opengesteld. De officiële opening zal plaatsvinden begin van de maand mei. Op vrijdag 8 mei wordt een algemene rondleiding voor het gemeentepersoneel verwacht. Op zaterdag 9 mei komen een aantal prominente genodigden, zoals minister-president Kris Peeters en de provinciegouverneur Cathy Berx het vernieuwde gemeentehuis van Niel bezoeken. Op zondag 10 mei is er tussen 10 en 18 uur een ' opendeurdag ' voorzien voor de Nielse bevolking. Tijdens deze persontmoeting be-dankte burgemeester Luc Van Linden , in naam van al zijn aanwezige schepenen, alle gemeentepersoneelsleden voor de manier waarop ze alle problemen hebben aangepakt in deze moeilijke periode. “Tijdens de twee jaar durende werkzaamheden drong een verhuizing naar andere lokalen zich op. Het gevolg hiervan was gebrek aan ruimte en het gevolg daarvan was dan terug dat de ambtenaren in vrij ondankbare omstandigheden werken”, aldus een fiere burgervader.
Even geduld tijdens het opladen van het video-filmpje
Gemeentebestuur informeert de pers op regelmatige tijdstippen Deze persontmoeting is geen eenmalige gebeurtenis. Het gemeentebestuur ontvangt op regelmatige tijstippen (tweemaal per jaar) hun regionale en lokale perscontacten. Bedoeling is dat deze door middel van hun media-kanalen de bevolking kunnen informeren over de beslissingen van het college en de evenementen die in de nabije toekomst zullen plaatsvinden. Een voorbeeld het gemeentelijke ‘ Feestprogramma 2009 ’ [ Lees meer... ].
Voorstelling van de agendapunten In aanwezigheid van het voltallige schepencollege: burgemeester Luc Van Linden , de schepen Tom De Vries , Els Verelst , Sofie Terreur , Jim Deridder en Walter Troch , die ook OCMW-voorzitter is, werden één voor één de agendapunten uitgebreid toegelicht in aanwezigheid van gemeentesecretaris Eric Ver- meiren . Deze agendapunten waren: de rechtspositie- regeling, het organigram van het gemeentepersoneel, Argilla – Autonoom Gemeentebedrijf, het cultuurpro- gramma 2009 en de lezingen en programmatie van de gemeentelijke bibliotheek en de milieu-agenda. Natuurlijk was de stand van zaken van het verbouwde gemeentehuis en wanneer de inhuldiging van deze zou plaatsvinden één van de meeste aandachtspunten.
Kort overzicht over deze persontmoeting en enkele archiefbeelden
Ons contacteren | Disclaimer | Gastenboek | Gratis nieuwsbrief | Mapsite
Wenst u meer informatie te vernemen over de werking en organisatie van het ‘ Gemeentebestuur Niel ’, dan kunt u steeds contact opnemen met de gemeentediensten: postadres: Dorpsstraat 26 te 2845 Niel Tel. 03-451.11.10 – Fax: 03-458.78.31 Email : informatiedienst@niel.be – Webstek : www.niel.be.
Meer informatie