Niel Echo History Linken News HomeBack
Gemeente Niel...
Fotoreportages over het reilen en zeilen in de
Legal notice
Next
Contactadres
Privacybeleid of gebruik van persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens die u aan ons doorgeeft door u in te schrijven op de nieuws- brief, aanvraag tot informatie, of iedere andere melding, worden beheerd door de verantwoordelijke websitebeheerder. Deze informatie wordt niet gebruikt om u te herkennen bij een bezoek aan onze site. De informatie wordt gebruikt om aan uw verzoek te voldoen en u optimaal van dienst te kunnen zijn. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan derden. Indien u in de toe- komst geen mails noch nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen, kan u dit gerust melden via een eenvoudig mail-bericht naar info@fotoniel.be, een briefje te schrijven of eenvoudig een telefoontje te geven naar 0486/598.844 . Voorstelling van de webstek 'Foto Niel' Deze website wordt geacht een aanvullende informatiebron te worden van het gemeenebestuur Niel. U een algemeen beeld weer te geven over het reilen en zeilen binnen onze Nielse gemeenschap. Enerzijds, als zijnde ' huisfotograaf ' van het Nielse gemeentebestuur, de evenementen met een gemeentelijk karakter in woord en beeld te brengen. Anderzijds door korte ' nieuwsprokkels ' diverse andere lokale evenementen, waarvan we in kennis werden gesteld of waarop we uitgenodigd werden om er een foto of een kort verslag over weer te geven, zo goed mogelijk in beeld te brengen. Verantwoordelijkheid De inhoud van deze site moet informatief zijn en is in die zin noch perfect, noch alomvattend. Bijgevolg kan het Nielse gemeentebestuur, of de webbeheerder van deze webstek niet garanderen dat de informatie op deze site volledig, exact of permanent actueel is. De gegevens die op onze site meegedeeld worden, werden objectief gekozen om aan de burgers informatie te verstrekken die zo relevant mogelijk is. Bovendien wijzen wij alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud van deze site en voor de eventuele schade die uit het gebruik ervan zou kunnen voortvloeien. Sommige documenten op de site kunnen verwijzingen of links bevatten naar informatie die via andere adverteerders verstrekt wordt. Wij garanbderen echter niet dat het externe informatiemateriaal relevant, actueel of exact is en wijzen er alle verantwoordelijkheid ervoor af. Wij kunnen ook niet garanderen dat deze webstek te alle tijde toegankelijk zal zijn. Door technische problemen kan de toegang onderbroken worden. Eigendomsrechten en bescherming van persoonsgegevens Overeenkomstig de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, mag u als gebruiker van deze site onze teksten voor persoonlijk gebruik downloaden of reproduceren. Er mag geen sprake zijn van enig commercieel gebruik van de informatie. Informatie die op u betrekking heeft, is geregeld in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U hebt het recht om op aanvraag de gegevens te raadplegen die u betreffen en om ze indien nodig te verbeteren als ze fouten bevatten of onvolledig zijn. Albert DE TROCH Webbeheerder/fotoreporter
Edward Claenssenslaan 116 2845 - Niel Tel. 03-844.77.80 GSM: 0486/598.844 E-mail: info@fotoniel.be
Home
Ons contacteren | Disclaimer | Gastenboek | Gratis nieuwsbrief | Mapsite
Copyright 2010 - ADT-SYSTEMS
De 'Parel aan de Rupel' in de kijker!
Sprokkels