Sprokkels Linken News Home Niel Echo HistoryBeste bezoeker, De huidige webstek kunnen links bevatten naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend ter informatie aangeboden. Het Nielse gemeentebestuur, noch huidge websitebeheerder oefent geen enkele controle uit over de voornoemde websites en aanvaardt geen enkele aan-sprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekend niet dat het gemeentebestuur van Niel of huidige websitebeheerder de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert geen enkele samenwerking tussen het Nielse gemeentebestuur en de beheerders van deze sites. Als websitebeheerder waarschuw ik de gebruikers ook duidelijk voor het gevaar dat er kan schuilen in het downloaden van software van het internet en gaat ervan uit dat de gebruikers zich van de risico's bewust zijn. Het gemeentebestuur van Niel noch huidige websitebeheerder kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor schade, opgelopen door het instal-leren van sofware die van het internet werd gedownload. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd (behalve de aangeboden fotobestanden in het fotoalbum) door middel van druk, fotokopie, microfilm of andere media, elektronisch of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande-lijke schriftelijke toestemming van de webmaster. Onder geen enkele voorwaarde mag de inhoud opgeslagen worden in een database. Hoewel met de grootste zorg samengesteld, aanvaardt het gemeentebestuur van Niel, noch de websitebeheerder van deze website geen enkele aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan door fouten en/of onvolkomenheden die in deze publicatie voorkomen. Albert DE TROCH Webbeheerder FotoNiel
Next
Onze contactgegevens
Back
Home
Ons contacteren | Disclaimer | Gastenboek | Gratis nieuwsbrief | Mapsite
Gemeente Niel...
Fotoreportages over het reilen en zeilen in de
De 'Parel aan de Rupel' in de kijker!
[ Lees verschenen persartikels... ].
Albert DE TROCH Edward Claenssenslaan 116 2845 - Niel Tel. 03-844.77.80 GSM: 0486/598.844 E-mail: info@fotoniel.be
Contactadres
Copyright 2010 - ADT-SYSTEMS